ameryka@twojej bibliotece

Centrum Kultury i Informacji

herbUM

Centrum  kultury  i informacji ameryka@twojej bibliotece® zostało utworzone w 2012 roku na mocy porozumienia pomiędzy Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy a Ambasadą Stanów Zjednoczonych Ameryki w Warszawie. Współpraca zakłada pogłębienie wiedzy wśród mieszkańców RP o społeczeństwie oraz wartościach Stanów Zjednoczonych Ameryki poprzez organizowanie programów edukacyjnych i kulturalnych oraz udostępnienie zbioru materiałów o tematyce dotyczącej USA.

Oferujemy dostęp do anglojęzycznych książek przeznaczonych dla różnych grup wiekowych m.in. encyklopedii, monografii, materiałów dydaktycznych z zakresu historii, geografii i kultury Stanów Zjednoczonych oraz beletrystyki.

Ponadto umożliwiamy dostęp do  ponad 20 komercyjnych baz danych zamieszczonych na stronie eLibraryUSA.

Pełny wykaz baz dostępny TUTAJ

 

Kontakt:

Dagmara Reszkowska

tel. 52 33 99 202

mail. Dagmara.Reszkowska@wimbp.bydgoszcz.pl