Bezpieczny e-senior

elderly-enjoyment-facial-expression-2050991
adult-beautiful-beauty-2050999

Jeśli masz ukończone 60 lat, mieszkasz w Bydgoszczy, chcesz poznać obsługę tabletu, wyjść do kina, spędzić miło czas
i spotkać ciekawych ludzi…
Zapraszamy do udziału w projekcie pn. 

Bezpieczny e-senior

 Projekt skierowany do 15 osób powyżej 60 r. ż., mieszkających w Bydgoszczy na terenie objętym LSR (Śródmieście, Bocianowo, Wilczak, Błonie, Fordon I, Fordon II, Okole), zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 Zapisy do 15 sierpnia 2019 r.

 Wnioski będą przyjmowane w Bibliotece Głównej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr W. Bełzy,
ul. Stary Rynek 22-24, 85-034 Bydgoszcz tel. 052-33-99-250, 248, lub 052-33-99-233.

Formularze do pobrania w Bibliotece Głównej, w Filiach (ul. Pomorska 80-86, ul. Dworcowa 49, ul. Broniewskiego 1, ul. Grunwaldzka 33, ul. Brzęczkowskiego 2, ul. Gawędy 1, ul. Rataja 2, ul. Pielęgniarska 17). 

Uczestnikom oferujemy:

 • Bezpłatne wykłady specjalistów (zdrowie, finanse, bezpieczeństwo);
 • 2 razy w tygodniu bezpłatne warsztaty grupowe (komputerowe, artystyczne, edukacyjne) i zajęcia indywidualne o charakterze prozdrowotnym, psychospołecznym;
 • Porady prawne, psychologiczne, kosmetyczne;
 • Raz w miesiącu wyjście do placówki kulturalnej (muzeum, kino, teatr). 

Gwarantujemy:

 • Profesjonalnych prowadzących;
 • Poczęstunek, kawa, herbata, obiad;
 • Bezpłatne materiały;
 • Bilety wstępu;
 • Dobrą zabawę i mile spędzony czas.

Warunki uczestnictwa:

 • Osoby, które ukończyły 60 r. ż., zagrożone wykluczeniem społecznym lub ubóstwem;
 • Zamieszkałe na terenie LSR (Śródmieście, Bocianowo, Wilczak, Błonie, Fordon I, Fordon II, Okole);
 • W przypadku projektów realizowanych ze środków LGD „Dwie Rzeki” uczestnik nie może brać udziału w więcej niż 1 projekcie realizowanym w ramach tego samego naboru (1/G/2019).

Realizator projektu:

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr W. Bełzy
Długa 39,
85-034 Bydgoszcz

Termin realizacji:
09.2019 r. – 31.12.2019 r.
Miejsce realizacji:
Biblioteka Główna oraz Filie