Lekcje biblioteczne

WiMBP w Bydgoszczy prowadzi lekcje biblioteczne dla młodzieży szkolnej w różnym wieku. Ich celem jest zapoznanie ze zbiorami i pracą Biblioteki Głównej. W czasie lekcji młodzież odwiedza wszystkie działy, również te na co dzień niedostępne dla czytelników (Magazyn Główny, Introligatornia).

Uczniowie dowiadują się nie tylko o bogactwie zbiorów bibliotecznych i możliwościach korzystania z nich, ale poznają także  sposoby poszukiwania bardziej szczegółowych informacji w oparciu o bazy tradycyjne i internetowe. Zarówno treść jak i forma przekazu dostosowana jest  do wieku słuchaczy.

Tel: 52 33-99-250

W Bibliotece realizowane są również lekcje tematyczne z zakresu wiedzy o regionie, które prowadzone są w oparciu o bogate zbiory biblioteczne. Przygotowywane są na indywidualne zamówienie opiekunów, nauczycieli, wykładowców.

Lekcje biblioteczne mogą być prowadzone w formie warsztatów, gdzie uczniowie pracują sami, korzystając z pomocy bibliotekarza lub w formie prezentacji, z wykorzystaniem multimediów. Odbywają się one dla grup od wieku przedszkolnego do studentów, także uniwersytetów trzeciego wieku.

Tel: 52 33-99-237