Digitalizacja – 115-lecie Biblioteki

W ramach jubileuszu 115-lecia WiMBP wieloletni partner biblioteki – firma GB Soft zdigitalizowała pięć publikacji, które opublikowane zostały w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej.

Podczas realizacji projektów digitalizacyjnych, w ciągu sześcioletniej współpracy z zabrzańską spółką GB Soft, dla czytelników naszej biblioteki wykonano i udostępniono za pośrednictwem Biblioteki Cyfrowej ponad 70.000 publikacji elektronicznych o łącznej ilości ok. 650.000 stron. Dotyczy to zarówno dzieł XV-wiecznych, późniejszych jak i publikacji wydanych w XX wieku.

1)
Topografičeskaâ karta Carstva Pol’skago = Topograficzna karta Królestwa Polskiego = Carte topographique du Royaume de Pologne : sostavlennaâ i gravirovannaâ b’ 1/126 000 dolû nastoâŝej veličiny 1839

http://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/203143
2)
Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego
Adam Mickiewicz

http://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/203144

3)

Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie : historja szlachecka z r. 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem. Tom 1
Adam Mickiewicz

http://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/203145

4)

Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie : historja szlachecka z r. 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem. Tom 2
Adam Mickiewicz

http://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/203146
5)

Na dziesięciolecie Bibljoteki Miejskiej w Bydgoszczy 1920-1930

http://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/203147