Publikacje

Polonika XVI–XVII wieku ze zbiorów Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy / Joanna Matyasik.
ISBN 978-83-85979-21-0

Od inkunabułów do e-booków : bydgoska książnica 1903-2013, Bydgoszcz 2013  
ISBN 978-83-85979-16-6

Z dziejów introligatorni Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy / Elżbieta Pokorzyńska
ISBN 978-83-85979-11-1

Adaptacje / red. Marcin Karnowski,  Bydgoszcz 2012
ISBN 978-83-85979-06-7

Baśnie i legendy regionu bydgoskiego: pokłosie wystawy, Bydgoszcz 2011
ISBN 978-83-85979-01-2

Przewodniki po Bydgoszczy: katalog, Bydgoszcz 2010
ISBN 978-83-85979-95-1

Bydgoskie rękopisy Roty: reprint rękopisu wiersza Marii Konopnickiej i kompozycji muzycznej Feliksa Nowowiejskiego (ze zbiorów Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy), Bydgoszcz 2010
ISBN 978-83-85979-85-2

Pod wielkim dachem nieba…, Bydgoszcz 2010 
ISBN 978-83-85979-90-6

Słownik pisarzy regionu bydgoskiego
ISBN 978-83-85979-70-8

Katalog dokumentów i listów królewskich ze zbioru Kazimierza Kierskiego, Bydgoszcz 2005
ISBN 978-83-85979-50-0

Katalog inkunabułów Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1999
ISBN 978-83-85979-25-8

Typografia i ilustracja Mickiewiczowska i katalog wystawy, WiMBP w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1998                
ISBN 978-83-85979-15-9

Słownik pisarzy województwa bydgoskiego : bio-bibliografia, Bydgoszcz 1993
ISBN 978-83-85979-00-5

Bibliografia województwa kujawsko-pomorskiego : powiaty: bydgoski, inowrocławski, mogileński, nakielski, sępoleński, świecki, tucholski, żniński : 2006-2007, Bydgoszcz 2008.  
ISBN 978-83-85979-75-3

Bibliografia województwa kujawsko-pomorskiego : powiaty: bydgoski, inowrocławski, mogileński, nakielski, sępoleński, świecki, tucholski, żniński : 2004-2005, Bydgoszcz 2007. 
ISBN 978-83-85979-65-4

Bibliografia województwa kujawsko-pomorskiego : powiaty: bydgoski, inowrocławski, mogileński, nakielski, sępoleński, świecki, tucholski, żniński : 2002-2003
ISBN 978-83-85979-55-5

Bibliografia województwa kujawsko-pomorskiego : powiaty: bydgoski, inowrocławski, mogileński, nakielski, sępoleński, świecki, tucholski, żniński : 2000-2001, Bydgoszcz 2002.
ISBN 978-83-85979-35-7

Bibliografia województwa kujawsko-pomorskiego : powiaty: bydgoski, inowrocławski, mogileński, nakielski, sępoleński, świecki, tucholski, żniński : 1999, Bydgoszcz 2001
ISBN 978-83-85979-30-2

Bibliografia województwa bydgoskiego 1997-1998, Bydgoszcz 2009
ISBN 978-83-85979-80-7

Bibliografia województwa bydgoskiego 1995-1996, Bydgoszcz 2006
ISBN 978-8385979-60-9

Bibliografia województwa bydgoskiego 1993-1994, Bydgoszcz 2003
ISBN 978-83-85979-40-1

Bibliografia województwa bydgoskiego 1991-1992, Bydgoszcz 1999
ISBN 978-83-85979-20-3

Bibliografia województwa bydgoskiego 1989-1990
ISBN 978-83-85979-10-4

Bibliografia województwa bydgoskiego 1987-1988
ISBN 978-83-85979-05-0

Bibliografia województwa bydgoskiego 1945-1975, Bydgoszcz 2004 
ISBN 978-83-85979-45-6

„Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski” – półrocznik

W 2018 roku „Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski” obchodził jubileusz 25-lecia. Pierwszy numer pisma ukazał się w marcu 1993 roku, w którym to Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy obchodziła 90. rocznicę powstania. Zmiana tytułu nastąpiła w 1999 roku i była związana z nowym podziałem administracyjnym kraju.

Od początku swojego istnienia ukazywał się jako półrocznik i miał być platformą do wymiany doświadczeń między bibliotekami naszego regionu. Wśród różnorodnych artykułów publikowanych na łamach „Bibliotekarza Kujawsko-Pomorskiego” można znaleźć zarówno opracowania historyczne, omówienia zbiorów bibliotecznych, jak i analizy czytelnictwa czy prezentacje działalności kulturalno-oświatowej bibliotek regionu.

Autorami publikowanych tekstów są pracownicy WiMBP w Bydgoszczy, bibliotekarze bibliotek samorządowych z regionu bydgoskiego, a także pracownicy bydgoskich uczelni wyższych.

numer 2/2018 – podgląd

numer 1/2018 – podgląd

numer 2/2017 – podgląd

numer 1/2017 – podgląd

numer 2/2016 – podgląd

numer 1/2016 – podgląd

numer 2/2015 – podgląd

numer 1/2015 – podgląd

numer 2/2014 – podgląd

numer 1/2014 – podgląd

numer 2/2013 – podgląd

numer 1/2013 – podgląd