Szkolenia dla bibliotekarzy

Szkolenia organizowanie przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy skierowane są do bibliotekarzy bibliotek samorządowych podregionu bydgoskiego województwa kujawsko-pomorskiego a także do pracowników  merytorycznych biblioteki wojewódzkiej. Mają na celu uzyskanie przez bibliotekarzy nowych kompetencji zawodowych wykraczających poza standardowe umiejętności bibliotekarskie.


Szkolenia dla bibliotekarzy 2013

Szkolenia organizowanie przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy w ramach zadania „Szkolenia dla bibliotekarzy 2013” finansowane ze środków Instytutu Książki, dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.


Harmonogram szkoleń | pobierz PDF


Relacje ze szkoleń | pobierz PDF

IK_small


Szkolenia dla bibliotekarzy 2014

Szkolenia organizowanie przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy w ramach zadania „Szkolenia dla bibliotekarzy 2014” finansowane ze środków Instytutu Książki.

Harmonogram szkoleń | pobierz PDF

Relacje ze szkoleń | pobierz PDF

IK_small    NPRC_small


Szkolenia dla bibliotekarzy 2015

Szkolenia organizowanie przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy w ramach zadania „Szkolenia dla bibliotekarzy 2015” finansowane ze środków Instytutu Książki oraz ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Harmonogram szkoleń | pobierz PDF

Relacje ze szkoleń | pobierz PDF

IK_small  NPRC_small  UM


Szkolenia dla bibliotekarzy 2016

Szkolenia organizowanie przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy w ramach zadania „Szkolenia dla bibliotekarzy 2016” finansowane ze środków Instytutu Książki oraz ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Harmonogram szkoleń | pobierz PDF 

Relacje ze szkoleń | pobierz PDF

IK_small  NPRC_small  UM


Szkolenia dla bibliotekarzy 2017

Szkolenia organizowanie przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy w ramach zadania „Warsztat kreatywnego bibliotekarza” dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

logo


Harmonogram szkoleń | pobierz PDF 


Relacje ze szkoleń | pobierz PDF