RODO

INFORMACJA
PODAWANA W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH
OD OSOBY, KTÓREJ TE DANE DOTYCZĄ*

 

  1. Podane przez Użytkownika informacje w postaci danych osobowych przetwarzane będą przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy /administrator danych/ przy ulicy Długiej 39, tel. 52 33 99 225, fax: 52 328 73 90, email: sekretariat@wimbp.bydgoszcz.pl, REGON: 00000280910 (zwaną dalej Biblioteką).
  2. Dane osobowe przetwarzane będą w celach statystycznych  oraz w sprawach związanych ze zobowiązaniami Użytkownika wobec Biblioteki (podstawa prawna RODO art. 6 ust.1 lit. a).
  3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do korzystania z usług Biblioteki.
  4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika.
  5. Użytkownik ma prawo wycofania zgody w dowolnym momencie.
  6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres korzystania z usług Biblioteki do momentu ewentualnego odwołania zgody. W sytuacji braku informacji od Użytkownika o zaprzestaniu korzystania z usług Biblioteki i braku zobowiązań, zostaną usunięte po upływie 5 lat od ostatniej aktywności. W przypadku zaistnienia roszczeń przez okres nie dłuższy niż 10 lat.
  7. Użytkownik ma prawo żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. Pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych należy kierować:
    Inspektor Ochrony Danych Biblioteki (Dariusz Dylewski), email: iod@wimbp.bydgoszcz.pl.

 

 * Podstawa prawna: Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 /RODO/ z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE