Ogłoszenie zamiaru zmiany statutu

Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr XXXVIII/631/17 z dnia 27 listopada 2017 roku ogłosił zamiar wprowadzenia zmiany statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii. Polega ona na przekształceniu dwóch filii dla dorosłych (nr 5 – ul. Pomorska 80-86 i nr 12 – ul. Ujejskiego 58) w filie dla dorosłych i dla dzieci.