Problem z logowaniem do OPAC WWW

W momencie wystąpienia problemów z logowaniem do OPAC WWW, proszę zresetować ustawienia przeglądarki (wyczyścić historię, ciasteczka itp.)