Czego dobrocią nie zrobisz, tego złością nie wskórasz

Dla Dzieci
13/02/2018
11:00 - 12:00
Śródmieście – Dworcowa

Czego dobrocią nie zrobisz, tego złością nie wskórasz – zajęcia edukacyjne dla dzieci.