Elżbieta Zawacka, czyli jak „Cichociemna” została „Fordonianką”

05/12/2018
17:00 - 19:00
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy
za darmo

Zapraszamy na prelekcję dr Katarzyny Minczykowskiej w ramach cyklu „Bez przedawnienia”.

GEN. PROF. DR HAB. ELŻBIETA ZAWACKA „ZELMA”, „SULICA”, „ZO” (1909-2009) – Żołnierz KG ZWZ-AK, powstaniec warszawski, emisariuszka Komendanta Głównego ZWZ do Sztabu Naczelnego Wodza w Londynie, jedyna kobieta wśrod 316. cichociemnych, więzień okresu stalinowskiego, wybitny andragog, wieloletni społecznik, inicjatorka powstania Fundacji „Archiwum Pomorskie Armii Krajowej”.

Dr Katarzyna Minczykowska – W 1997 r. została zatrudniona przez Elżbietę Zawacką w prowadzonej przez nią Fundacji „Archiwum i Muzeum Pomorskie AK” (od 2009 r. Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej). Jest autorką wystaw, tekstów naukowych i popularnonaukowych, redaktorem naukowym wielu książek, redaktorem naczelnym „Biuletynu Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej” i koordynatorem merytorycznym projektów Fundacji. W 2014 r. wydała pierwszą naukową biografię gen. Elżbiety Zawackiej, pt. Cichociemna. Gen. Elżbieta Zawacka „Zo” (1909-2009), za którą otrzymała Nagrodę Klio I stopnia w kategorii autorskiej.