Europejska Noc Muzeów

Inne
20/05/2017
18:00 - 23:00
Biblioteka Główna
za darmo

Biblioteka Bernardynów
ul. Długa 41, od 19.00 co pół godz. Ostatnie wejście o godz. 22.30

Zwiedzanie wystawy stałej z najstarszym w mieście księgozbiorem sięgającym schyłku XV w., dostępna w sali stylizowanej na wzór wąskiej gotyckiej librarii.
„Dzieje reformacji i kontrreformacji na przykładzie starych druków ze zbiorów Książnicy bydgoskiej” – zwiedzanie wystawy XVI-wiecznych publikacji zawierających dzieła głównych twórców reformacji, czyli Marcina Lutra, Filipa Melanchtona i Jana Kalwina.

 

Izba Pamięci Adama Grzymały-Siedleckiego
ul. Libelta 5, 18.00, 19.00, 20.00 i 20.30

Zwiedzanie wystawy mieszczącej się w dawnym mieszkaniu pisarza. W Izbie Pamięci obecnie znajduje się Pracownia Teatrologiczna udostępniająca materiały dotyczące historii teatru w Bydgoszcz oraz muzeum, które wyposażone jest w meble i pamiątki należące niegdyś do Adama Grzymały-Siedleckiego.

 

Introligatornia
ul. Długa 39, 18.00 – 23.00

Introligatornia działa przy WiMBP w Bydgoszczy od 1923 r. Prezentacja zabytkowej prasy introligatorskiej, gilotyny do obcinania książek, nożyc introligatorskich, prasy żelaznej.
Uwaga: Pokaz introligatorski – od 18.30 co godzinę

 

Cały program Europejskiej Nocy Muzeów tutaj