Projektor – Scorsese

11/01/2018
18:00 - 20:00
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy

Martin Scorsese. Jego filmy są niezapomniane, a wpływ na widzów, od dekad, niezmienny. Jest jednym z najwybitniejszych reżyserów filmowych na świecie.

Podczas pierwszego, styczniowego Projektora, na ekranie, zobaczymy film z roku 1976.

Repertuar: biblioteka.bydgoszcz.pl/dzialalnosc-dodatkowa/projektor/