Spotkanie dla seniorów „Czym ta ziemia?-mą ojczyzną”

Wykład
17/10/2019
11:00 - 12:30
Kapuściska – NOAKOWSKIEGO 4

Spotkanie dla seniorów „Czym ta ziemia?-mą ojczyzną”- o patriotycznej literaturze Władysława Bełzy. Prelekcja dr hab. Alicja Dąbrowska z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Bydgoszczy w ramach projektu „Literatura niepodległa-Polska czasu wojny”.

Zadanie finansowane przez Miasto Bydgoszcz.