Zmiana w Regulaminie korzystania ze zbiorów i usług bibliotecznych

Szanowni Czytelnicy!

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 marca 2019 r. wprowadzone będą zmiany w Regulaminie korzystania ze zbiorów i usług bibliotecznych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy.

Wzrasta opłata  za nieterminowy zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych do 1,50 zł/wolumin, za każdy rozpoczęty tydzień przetrzymania oraz zmieniają się zasady upoważniania osób trzecich do wypożyczania zbiorów.

Nowy Regulamin będzie dostępny od 1 marca 2019 r. na stronie www.biblioteka.bydgoszcz.pl w zakładce Regulaminy – prosimy o zapoznanie się z jego treścią.