Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

+48 52 33 99 200Biuletyn Informacji Publicznej Unia Europejska

WiMBP w Bydgoszczy prowadzi lekcje biblioteczne dla młodzieży szkolnej w różnym wieku. Ich celem jest zapoznanie ze zbiorami i pracą Biblioteki Głównej. W czasie lekcji młodzież ma możliwość odwiedzić  wszystkie działy, również te na co dzień niedostępne dla czytelników (Magazyn Główny, Introligatornia).

Uczniowie dowiadują się nie tylko o bogactwie zbiorów bibliotecznych i możliwościach korzystania z nich, ale poznają także  sposoby poszukiwania bardziej szczegółowych informacji w oparciu o bazy tradycyjne i internetowe. Zarówno treść jak i forma przekazu dostosowana jest  do wieku słuchaczy.

W Bibliotece realizowane są również lekcje tematyczne z zakresu wiedzy o regionie, które prowadzone są w oparciu o bogate zbiory biblioteczne. Przygotowywane są na indywidualne zamówienie opiekunów, nauczycieli, wykładowców.

Mogą być prowadzone w formie warsztatów, gdzie uczniowie pracują sami, korzystając z pomocy bibliotekarza lub w formie prezentacji, z wykorzystaniem multimediów. Odbywają się one dla grup od wieku przedszkolnego do studentów, także uniwersytetów trzeciego wieku.

Czas trwania lekcji: 45 minut


U zarania dziejów. Miejsca przypominające o początkach Bydgoszczy

Przedmiotem lekcji będzie zaprezentowanie pięciu miejsc przypominających o początkach miasta. Są to obiekty istniejące i nieistniejące.

Proponowane obiekty: zamek starosty bydgoskiego, którego resztki rozebrano pod koniec 1895 r. (obecnie znajduje się tam makieta, przypominająca o zamku), fragmenty murów miejskich w ciągu ulicy Pod Blankami, kościół farny, Stary Rynek, pamiątki po zakonie bernardynów (kościół, zabudowania klasztorne, kronika, biblioteka).

Miasto tworzą ludzie. W jaki sposób bydgoszczanie upamiętnili osoby zasłużone. 

Spośród osób szczególnie zasłużonych dla miasta można uwzględnić: Wojciecha Łochowskiego, Jana Teskę, Emila Warmińskiego, Leona Wyczółkowskiego, Leona Barciszewskiego, Mariana Rejewskiego.

Fordon dawniej i dziś.

Tematem lekcji będzie krótka historia starego i nowego Fordonu, ale jej celem ostatecznym miałoby być pobudzenie do działania na rzecz swojej małej ojczyzny. Na początku można zwrócić uwagę na dbałość o czystość i porządek, a w ostateczności zaproponować opiekunowi, aby uczniowie w ramach zajęć szkolnych pomyśleli, co można zmienić, aby żyło się lepiej.

Wędrując brzegiem Brdy. Ciekawe obiekty związane z wodą.

Przedmiotem lekcji byłoby wskazanie na rolę Brdy w rozwoju miasta, ze zwróceniem uwagi na fakt, że o ile na początku wykorzystywano ją głównie do transportu i handlu, o tyle z biegiem lat coraz częściej służyła rekreacji.

Omówione obiekty to: spichrze, śluzy, mosty, tereny i obiekty rekreacyjne (statki turystyczne, stanice wodne, tereny spacerowe, dawne teatrzyki ogródkowe).

Co robili bernardyni w Bydgoszczy i co po nich pozostało?

W pierwszej części omówiona zostanie krótka historia zakonu w Bydgoszczy, ze szczególnym uwzględnieniem działalności ośrodka naukowego i szkoły.

W drugiej części przedstawione zostaną materialne pamiątki po bydgoskich bernardynach: słownik Bartłomieja z Bydgoszczy, kronika, biblioteka, kościół, zabudowania klasztorne.

„Zielono jest w naszej Bydgoszczy…”. Historia bydgoskich parków.

Lekcja rozpocznie się od krótkiego omówienia położenia Bydgoszczy nad rzekami i w otoczeniu lasów, co niejako determinuje jej charakter – „zielonego miasta”.

Omawiając tereny zielone warto zwrócić uwagę, że pierwsze parki powstawały jako ogrody przyklasztorne, a dopiero później tworzono miejsca służące rekreacji.

Uwzględnione obiekty: Park Kazimierza Wielkiego, planty przy Kanale Bydgoskim, Ogród Botaniczny, Myślęcinek.

Dlaczego Wyspa Młyńska, dlaczego Wenecja Bydgoska?

W trakcie lekcji omówione zostaną następujące zagadnienia: skąd się wzięły nazwy obu miejsc, co je wyróżnia, dlaczego są tak atrakcyjne, jak się zmieniało przeznaczenie Wyspy Młyńskiej, jak zmieniał się wygląd obu obiektów.

Ile metrów ma ulica Długa i co tam można znaleźć, a czego już nie?

Na początku lekcji zwrócona zostanie uwaga na fakt, że miasta mają część starą i nową oraz że część stara zwykle zachowuje swój układ. Znikają natomiast poszczególne budynki i to z różnych powodów (wojna, pożary, zniszczenia naturalne), a inne zmieniają swoje przeznaczenie.

Obiekty: synagoga, ratusz, budynek Biblioteki, hotele.

 

Skip to content