Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

+48 52 33 99 200Biuletyn Informacji Publicznej Unia Europejska

Pamiętnik Teatralny

Kwartalnik poświęcony historii i krytyce teatru. Jest to jedyne w Polsce profesjonalne czasopismo teatrologiczne. Zamieszcza rozprawy, studia i materiały o dziejach teatru polskiego i obcego od początków po wiek XX, a także teksty źródłowe, recenzje i przeglądy publikacji oraz materiały bibliograficzne. Nad wysokim poziomem merytorycznym czuwa Rada Naukowa w skald której wchodzą prof. Janusz Degler, prof. Leszek Kolankiewicz, prof. Lidia Kuchtówna, prof. Anna Kuligowska-Korzeniewska, prof. Jan Michalik i prof. Lech Sokół.

 

 

 

Izba Pamięci A. Grzymały-Siedleckiego

Skip to content