Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

+48 52 33 99 200Biuletyn Informacji Publicznej Unia Europejska

Przyroda Polska

Pismo Ligi Ochrony Przyrody. Jego misją jest popularyzacja wiedzy na temat ochrony bogactwa przyrodniczego Polski, zarówno w świecie zwierząt, jak i roślin. Kładzie akcent na ścisły związek między czystością i dostatkiem wody, powietrza, naturalnym środowiskiem a zdrowiem ludzi. Zwraca uwagę na zmiany zachodzące w przyrodzie i wynikające z nich konsekwencje.

 

 

 

Biblioteka na Leśnym 

Skip to content