Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

+48 52 33 99 200Biuletyn Informacji Publicznej Unia Europejska

Teksty Drugie

Dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany przez Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria. Poświęcony jest przede wszystkim wiedzy o literaturze, teorii i krytyce literackiej, sięgając jednak do dziedzin pokrewnych, pozostając otwartym na interdyscyplinarne dyskusje nad problemami współczesnej humanistyki. Specjalnością pisma są numery monograficzne, dotyczące aktualnych zagadnień z zakresu wiedzy o literaturze, języku i kulturze, a także filozofii i estetyki, antropologii (kulturowej i literackiej), studiów genderowych i postkolonialnych. Publikują w nim zarówno uczeni o najwyższym autorytecie, jak i debiutanci (doktoranci a nawet studenci), poloniści krajowi i poloniści-slawiści pracujący za granicą, językoznawcy, literaturoznawcy innych specjalności oraz czołowi reprezentanci innych dyscyplin.

 

 

 

 

Biblioteka Główna – Czytelnia Ogólna

Skip to content