Szkolenia dla bibliotekarzy

Szkolenia dla bibliotekarzy

Program dotacyjny Szkolenia dla bibliotekarzy jest realizowany przez wojewódzkie biblioteki publiczne. Ma on pomóc bibliotekarzom w uzyskaniu nowych kompetencji osobistych i zawodowych, ma także służyć podniesieniu prestiżu bibliotek publicznych i zmianie postrzegania ich funkcji przez społeczeństwo.

Dotacje są udzielane na zadania związane z organizacją i realizacją szkoleń dla pracowników merytorycznych bibliotek publicznych wszystkich szczebli, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników bibliotek gminnych i powiatowych.

Instytucja zarządzająca programem:

Instytut Książki | Oddział w Warszawie
Pl. Defilad 1 (PKiN, IX piętro, pok. 911)
00-901 Warszawa

IK_small
NPRC_small

Zakres szkoleń

  1. Rozwój kompetencji osobistych (np.: warsztaty kreatywności, umiejętności interpersonalne, w tym: budowanie zespołu, motywacja, automotywacja, sytuacje stresowe, sztuka negocjacji, asertywność, sztuka prezentacji, autoprezentacja, zarządzanie czasem, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych).
  2. Rozwój kompetencji zawodowych (np.: obsługa użytkowników, relacje z klientem i sposoby pozyskiwania klientów biblioteki, badanie potrzeb i satysfakcji użytkowników, statystyka na potrzeby biblioteki, partnerstwo i współpraca jako źródło dodatkowych korzyści dla biblioteki, kompetencje bibliotekarza na miarę współczesności, określanie celów karier zawodowych, potrzeba tworzenia nowoczesnej biblioteki, planowanie pracy biblioteki, tworzenie wieloletniej strategii biblioteki w oparciu o potrzeby społeczności lokalnej, pozyskiwanie środków pozabudżetowych i zarządzanie projektem, public relations, tworzenie mody na czytanie, tworzenie atrakcyjnej oferty bibliotecznej dla grup zorganizowanych, niebanalne zajęcia dla najmłodszych itp.).
  3. Nowe technologie informatyczne (np. obsługa programu MAK+ lub innego programu równoważnego, tworzenie stron internetowych, kreatywne tworzenie materiałów wizualnych, rola bibliotekarza w wyszukiwaniu i selekcji informacji w Internecie, nowe czytelnictwo: audiobook, e-booki, sztuka fotografii).

Szkolenia organizowanie przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy w ramach zadania „Szkolenia dla bibliotekarzy” finansowane są ze środków Instytutu Książki.

Szkolenia dla bibliotekarzy 2013

Szkolenia organizowanie przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy w ramach zadania „Szkolenia dla bibliotekarzy 2013” finansowane ze środków Instytutu Książki, dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

Harmonogram szkoleń | pobierz PDF
Relacje ze szkoleń | pobierz PDF

IK_small

Szkolenia dla bibliotekarzy 2014

Szkolenia organizowanie przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy w ramach zadania „Szkolenia dla bibliotekarzy 2014” finansowane ze środków Instytutu Książki.

Harmonogram szkoleń | pobierz PDF
Relacje ze szkoleń | pobierz PDF

IK_small    NPRC_small

Szkolenia dla bibliotekarzy 2015

Szkolenia organizowanie przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy w ramach zadania „Szkolenia dla bibliotekarzy 2015” finansowane ze środków Instytutu Książki oraz ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Harmonogram szkoleń | pobierz PDF
Relacje ze szkoleń | pobierz PDF

IK_small  NPRC_small  UM

Szkolenia dla bibliotekarzy 2016

Szkolenia organizowanie przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy w ramach zadania „Szkolenia dla bibliotekarzy 2016” finansowane ze środków Instytutu Książki oraz ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Harmonogram szkoleń | pobierz PDF
Relacje ze szkoleń | – 

IK_small  NPRC_small  UM