Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Marian Rejewski – bibliografia przedmiotowa

W 2022 roku mieliśmy okazję uczestniczyć w wielu wydarzeniach towarzyszących upamiętnianiu ważnych dat w życiu światowej sławy matematyka, kryptologa.

Uzupełnianie wiedzy o Marianie Rejewskim jednak będzie ciągle aktualnym tematem dla kolejnych pokoleń.

W Pracowni Regionalnej przygotowano gotową kwerendę z blisko 60. slajdami zawierającymi artykuły z czasopism. Z materiału można skorzystać na miejscu, przy odpowiednio przygotowanym, nowoczesnym stanowisku komputerowym.

Ponadto przygotowana jest „Bibliografia przedmiotowa dotycząca M. Rejewskiego”, która zawiera 223 pozycje bibliograficzne. Sporządzona została na podstawie wspomnianej kartoteki znajdującej się w Pracowni Regionalnej WiMBP, „Bibliografii województwa kujawsko-pomorskiego…” rejestrującej piśmiennictwo regionalne od 1999 r. do czasów obecnych (również tworzonej w WiMBP), katalogu on-line BN oraz innych źródeł, czyli znalezionych z autopsji w lokalnych czasopismach przez pracownika Czytelni Bibliologicznej.

Do jej opracowania posłużyły wymienione niżej źródła:

  • kartoteka znajdująca się w Pracowni Regionalnej WiMBP w Bydgoszczy (KPR)
  • Bibliografia województwa kujawsko-pomorskiego 1999-2013 (B9-13)
  • Bibliografia województwa kujawsko-pomorskiego od 2014 (B14)
  • katalog on-line BN (zawierający Przewodnik Bibliograficzny i Bibliografię Zawartości Czasopism (BN)
  • inne źródła, czyli znalezione z autopsji, przez Jadwigę Pszenną (Czytelnia Bibliologiczna) w lokalnych czasopismach (JP)

W nawiasach umieszczono skróty identyfikujące źródło poszczególnych opisów.

Dla najprostszego przedstawienia materiału wybrano układ alfabetyczny.

W Pracowni Regionalnej można skorzystać z folderu zawierającego zdigitalizowane materiały (z zasobów WIMBP w Bydgoszczy), które wymieniono w poniższej bibliografii. Folder jest ciągle uzupełniany.

POBIERZ ⤵

Marian Rejewski Bibliografia

 

Skip to content