Nowy Dyrektor Biblioteki

Szanowni Państwo,
informujemy, że z dniem 1 stycznia 2021 roku Krzysztof Gonia objął stanowisko Dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy.
Liczymy na owocną współpracę z Państwem, gdyż Biblioteka zawsze jest wiarygodnym i sprawdzonym partnerem w wielu ważnych  przedsięwzięciach.

Krzysztof Gonia (ur. 1972 r.) – w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy, pracuje od 1995 roku. Przed objęciem stanowiska dyrektora pełnił m.in. funkcję zastępcy dyrektora ds. administracyjno-inwestycyjnych i kierownika działu administracji.  W roku 2005 ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – kierunek Administracja. W roku 2010 ukończył podyplomowe studia w zakresie Organizacji i Zarządzania dla Kadr Kierowniczych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Od 2008 roku po objęciu stanowiska Kierownika Działu Administracji był odpowiedzialny za proces modernizacji sieci filii miejskich, który kontynuował jako zastępca dyrektora ds. administracyjno-inwestycyjnych. Od tamtego czasu udało się zmodernizować i dostosować do najnowszych trendów 10 spośród 24 filii. Trzy z nich obecnie pełnią funkcje Mediatek. Od roku 2017 kieruje zespołem projektowym  koncepcji rozwojowej Biblioteki Głównej: „DROGA DO NOWOCZESNOŚCI”. Zainicjował powstanie zespołów projektowych, podejmował współpracę ze stowarzyszeniami, fundacjami oraz instytucjami kultury, nadzorował i koordynował prace nad projektami inwestycyjnymi ze środków unijnych (RPO, POIiŚ, EOG, MKiDN). Był uczestnikiem wielu konferencji oraz międzynarodowych warsztatów dotyczących budowania strategii dla instytucji kultury pn.: „Biblioteki w społeczeństwie wiedzy – strategie dla przyszłości”. Była to wymiana międzyinstytucjonalna oraz wymiana dobrych praktyk w zakresie zarządzania kulturą i budowania strategii przez polskie i norweskie instytucje związane z systemem bibliotecznym.  Na dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy został powołany z dniem 01.01.2021 roku.