Ogłoszenie dotyczące zamiaru zmiany statutu

Ogłoszenie dotyczące zamiaru zmiany statutu

Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im dr. W. Bełzy w Bydgoszczy

Dyrektor WiMBP im. dr. W. Bełzy w Bydgoszczy informuje, że Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr XIV/285/20 z dnia 24 lutego 2020 roku ogłosił zamiar wprowadzenia zmiany statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. W. Bełzy w Bydgoszczy w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii.

Uchwała dotyczy wprowadzenia następujących zmian w załączniku do statutu Biblioteki pn. „Wykaz filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy”:

– likwidacja Filii nr 1 dla dorosłych zlokalizowanej przy ul. Nowy Rynek 1 w Bydgoszczy

– likwidacja Filii nr 20 dla dorosłych zlokalizowanej przy ul. Nowotoruńskiej 2 w Bydgoszczy

Zamiar likwidacji powyższych filii podyktowany jest stale spadającą liczbą zarejestrowanych użytkowników, niską frekwencją odwiedzin oraz względami ekonomicznymi.