Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

+48 52 33 99 200Biuletyn Informacji Publicznej Unia Europejska

Droga do Nowoczesności - prace remontowo-konserwatorskie zabytkowej klatki schodowej budynku przy ul. Długiej 39

Cel projektu:

Celem projektu jest wzrost atrakcyjności zabytkowego budynku WiMBP im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy i poprawa efektywności jego wykorzystania na cele kulturalno-edukacyjne.
Projekt obejmuje prace remontowe i konserwatorskie w obrębie klatki schodowej opisanego wyżej obiektu zabytkowego, tym samym renowację zasobów o dużej wartości historycznej i kulturowej oraz wygospodarowanie nowej przestrzeni do prowadzenia działalności kulturalnej. Podczas remontu wykonane zostaną prace konserwatorskie w obrębie zabytkowych elementów, zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich Elementów Wnętrza Kamienicy przy ul. Długiej 39 w Bydgoszczy (autor: mgr Katarzyna Bednarczuk, konserwator dzieł sztuki).

Zakres projektu:

Zakres przedmiotowy inwestycji obejmuje:
–      wymianę trzech okien na klatce schodowej – Wykucie z muru trzech ościeżnic drewnianych i montaż okien drewnianych, zespolonych, dwuszynowych, jednodzielnych, dwurzędowych
–      obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m-podokienniki z drewna sosnowe w kolorze okien
–      zastosowanie okładzin gipsowo-kartonowych, pojedynczych, na stropach, na rusztach metalowych podwójnych podwieszonych
–      Naprawa sufitów z sztukaterią (fasety i rozety na suficie) –prace wg. programu konserwatorskiego
–      Naprawa tynków ścian klatki schodowej (ściany klatki schodowej posiadają liczne spękania tynku, odspojenia i nierówności) – prace wg. programu konserwatorskiego
–      Naprawa i renowacja posadzek z płytek (posadzka z płytek w kolorze czarno żółtym, część płytek wtórnych, częściowo brak płytek) prace wg. programu konserwatorskiego
–      Naprawa i renowacja schodów (schody policzkowe dwubiegowe balustrada tralkowa ze słupkami początkowymi
profilowana poręcz, podesty i spoczniki drewniane) prace wg. programu konserwatorskiego
–      Drzwi wewnętrzne – renowacja drzwi na wzór istniejących zgodnie z programem prac konserwatorskich.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje ponadto koszty niezbędne do jego prawidłowej realizacji: opracowanie niezbędnej dokumentacji (studium wykonalności), a także koszty pośrednie (obejmujące zarządzanie i promocję projektu) oraz koszty nadzoru inwestorskiego.

Termin realizacji:

16.03.2018-31.12.2019

Finansowanie:

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku dla Działania 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, PODDZIAŁANIA 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT
Koszt całkowity projektu: 153.177,37 zł
Dofinansowanie EFRR: 99.994,19 zł
Wkład własny: 53.183,18 zł

Droga do Nowoczesności - remont dachu i adaptacja pomieszczeń magazynowych w zabytkowym budynku przy ul. Rynek 22 w Bydgoszczy

Cel projektu:

Celem projektu jest wzrost atrakcyjności zabytkowego budynku WiMBP im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy i poprawa efektywności jego wykorzystania na cele kulturalno-edukacyjne.
W ramach projektu, w odpowiedzi na zdiagnozowane potrzeby inwestycyjne i społeczne zaplanowano przebudowę pomieszczenia o powierzchni ok. 110 m2, znajdującego się na ostatniej kondygnacji budynku (stanowiącego zaplecze dla Sali wystawowej budynku przy ul. Stary Rynek 24) oraz remont istniejącej toalety wraz z przystosowaniem jej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchu, a także remont dachu budynku, wraz z dociepleniem.
W ramach inwestycji w obrębie istniejącego pomieszczenia magazynowego postawiona zostanie ściana działowa, która podzieli je na magazyn książek i zaplecze dla znajdującej się za ścianą (dostępnej z objętego remontem pomieszczenia) Sali wystawowej. Dzięki temu powstanie tzw. poczekalnia z toaletą przystosowaną dla osób z niepełnosprawnościami. Jednocześnie w miejscu tym pojawi się możliwość organizowania małych wernisaży, wystaw itp.

Zakres rzeczowy projektu:

W zakres rzeczowy inwestycji w ramach projektu wejdą następujące prace remontowe i budowlane:
–         zerwanie starej papy z dachu i pokrycie dachu nową papą, termozgrzewalną
–         wymiana odeskowania poszycia dachu
–         wymiana dachówki (karpiówki)
–         montaż kołnierzy uszczelniających dla okien połaciowych
–         wykonanie izolacji cieplnych i akustycznych dachu płytami z wełny mineralnej gr. 20cm układanymi w połaci dachu krokwiowego z użyciem folii paroizolacyjnej
–         zerwanie płyt gipsowo-kartonowych z sufitu i położenie nowych
–         zerwanie płyt gipsowo-kartonowych na ścianach (w 30%) i położenie nowych
–         zeskrobanie i odkucie starych gładzi w 40% powierzchni ścian
–         odgrzybianie ścian i sufitów
–         gruntowanie podłoży
–         położenie gładzi na ścianach i dwukrotne malowanie ścian farbami ścieralnymi
–         wymiana oświetlenia na lampy LED (obecnie 13 szt. oprawy świetlówki 2×38 W)
–         remont toalety dla osób z niepełnosprawnościami – wymiana płytek, wymiana płyt kartonowogipsowych 50%, likwidacja pisuaru, wyburzenie ścianki działowej, przystosowanie toalety do osób niepełnosprawnych, wymiana drzwi, wymiana białego montażu kompakt, umywalka 60 cm, bateria z elektrycznym podgrzewaczem, lustro
–         malowanie stolarki drzwiowej 3 skrzydeł drzwiowych z ościeżnicami (2 x 100, 2 x 90, 3 * 70)
–         malowanie grzejników żeliwnych 4 szt. (łącznie 51 żeber)
–         czyszczenie istniejącej posadzki typu TARKET i nałożenie polimeru.
–         postawienie ścianki działowej dł. 2,90 m/ wys. 2,50 m na konstrukcji stalowej z płyt GK –wypełnienie wełna mineralna.
–         drzwi 90,
–         wymiana drzwi wejściowych do pomieszczenia na przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami – o szerokości 100 cm.
Ponadto w zakres projektu istnieją koszty niezbędne dla jego prawidłowej realizacji: wykonanie dokumentacji przygotowawczej dla projektu (Studium wykonalności) oraz koszty nadzoru inwestorskiego.

Termin realizacji:

16.03.2018-31.12.2019

Finansowanie:

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku dla Działania 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, PODDZIAŁANIA 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT
Koszt całkowity projektu: 150.066,19 zł
Dofinansowanie EFRR: 99.989,10 zł
Wkład własny: 50.077,09 zł

Bezpieczny e-senior

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy
realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich

Bezpieczny e-senior

Celem projektu jest Podniesienie aktywności społecznej oraz kompetencji społecznych i cyfrowych 15 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku 60 + zamieszkujących na obszarze LSR (Śródmieście, Bocianowo, Wilczak, Błonie, Fordon I, Fordon II, Okole) miasta Bydgoszczy do 31.12.2020 r.

Wykaz ulic objętych LSR – podgląd

Regulaminy:

Regulamin projektu – podgląd

Regulamin rekrutacji: podgląd

 

Uczestnikom oferujemy:

 • Bezpłatne wykłady specjalistów (zdrowie, finanse, bezpieczeństwo);
 • 2 razy w tygodniu bezpłatne warsztaty grupowe (komputerowe, artystyczne, edukacyjne) i zajęcia indywidualne o charakterze prozdrowotnym, psychospołecznym;
 • Porady prawne, psychologiczne, kosmetyczne;
 • Raz w miesiącu wyjście do placówki kulturalnej (muzeum, kino, teatr). 

Program zajęć: wrzesień 2019, październik 2019, listopad 2019

relacje z zajęć: “Jesienne drzewko na jesienny nastrój“, “Las zamknięty w słoiku“, “Pejzaż niemalowany – galeria zdjęć“, “Światowy Dzień Fizjoterapii“, “Tajemnice bookfoldingu i origami“, “Zajęcia z tabletami“.

Gwarantujemy:

 • Profesjonalnych prowadzących;
 • Poczęstunek, kawa, herbata, obiad;
 • Bezpłatne materiały;
 • Bilety wstępu;
 • Dobrą zabawę i mile spędzony czas.

Warunki uczestnictwa:

 • Osoby, które ukończyły 60 r. ż., zagrożone wykluczeniem społecznym lub ubóstwem;
 • Zamieszkałe na terenie LSR (Śródmieście, Bocianowo, Wilczak, Błonie, Fordon I, Fordon II, Okole);
 • W przypadku projektów realizowanych ze środków LGD „Dwie Rzeki” uczestnik nie może brać udziału w więcej niż 1 projekcie realizowanym w ramach tego samego naboru (1/G/2019).

Realizator projektu:
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr W. Bełzy
Długa 39,
85-034 Bydgoszcz

Termin realizacji:
09.2019 r. – 31.12.2019 r.
Miejsce realizacji:
Biblioteka Główna oraz Filie

Dofinansowanie projektu z UE:
34.250,00 zł

Skip to content