Stanowiska komputerowe – filie WiMBP

Szanowni Państwo!

Od 1 lutego 2021 r. przywracamy możliwość korzystania z komputerów w filiach bibliotecznych.

W celu zachowania zasad bezpiecznej odległości między użytkownikami, w zależności od wielkości filii, wprowadza się limit jednocześnie przebywających przy stanowiskach komputerowych osób.

Decyzję w tej sprawie podejmuje dyżurujący bibliotekarz.

Obowiązuje nakaz utrzymywania bezpiecznej odległości pomiędzy użytkownikami  wynoszący minimum 2 metry.

Osoby korzystające z komputerów zobowiązane są do noszenia maseczek, dezynfekowania rąk.

W czytelniach i innych pomieszczeniach Biblioteki na bieżąco wykonywana jest dezynfekcja powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów, klawiatur, włączników.