Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

“Tak rodziła się niepodległość – życie codzienne Bydgoszczy w cyfrowej odsłonie”!

Szanowni Czytelnicy,

Z przyjemnością informujemy, że uzyskaliśmy dofinansowanie na zadanie pt. “Tak rodziła się niepodległość – życie codzienne Bydgoszczy w cyfrowej odsłonie”!

Dofinansowanie: 102 000 zł
Całkowita wartość: 136 270 zł
Data podpisania umowy: 06.2024 r.

 

Opis zadania:
Celem zadania jest digitalizacja czasopisma “Ostdeutsche Presse”, jednego z głównych pism codziennych, które ukazywało się w Bydgoszczy w latach 1877-1921. Pierwsze 24 roczniki zostały zdigitalizowane w 2015 roku. Naszym celem jest dokończenie tego procesu, aby chronić cenne materiały ze względu na ich zły stan. Czasopismo będzie dostępne w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej. Obecnie dostępne numery gazety wygenerowały prawie 150 tysięcy odsłon. W ramach projektu wykonamy 42 tysiące skanów, a cyfrową postać otrzyma 4288 obiektów. Nowością będzie dodanie warstwy tekstowej (OCR) do dokumentów zapisanych czcionką gotycką, co nie było możliwe w poprzednim etapie prac.

Zapraszamy do śledzenia postępów naszego projektu i odkrywania historii Bydgoszczy w cyfrowej odsłonie!

 

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”

 

Dofinansowanie

Skip to content