Atlas historyczny Polski: Kujawy w XVI wieku

05/07/2019
18:00 - 19:30
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy

W dniach od 1 do 6 lipca 2019 roku pracownicy Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk będą podróżować rowerami po Kujawach w ramach corocznego objazdu po okolicach, którymi zajmują się w pracach badawczych nad Atlasem Historycznym Polski. 5 lipca 2019 roku do Bydgoszczy przyjedzie 11 osób, historyków i kartografów, którzy opowiedzą o badaniach nad Kujawami w XVI wieku. Podczas spotkania, które odbędzie się w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy (5 lipca o godz. 18:00) zaplanowano trzy wystąpienia przygotowane przez członków zespołu atlasowego. Będą to wystąpienia na temat idei Atlasu historycznego Polski, na temat analizy źródeł historycznych do badanego zagadnienia oraz na temat omawianego obszaru prezentowanego na dawnych mapach. Po wystąpieniach zapraszamy wszystkich gości do dyskusji. Wszystkie referaty mają charakter popularyzatorski – trafią do szerokiego grona odbiorców.

Wejście od ul. Jana Kazimierza 2. 

Zapraszamy!