Głośne czytanie legendy o Bydgoszczy

Dla Dzieci
16/07/2018
11:00 - 12:30
Bartodzieje dla dzieci i młodzieży

Głośne czytanie legendy o Bydgoszczy połączone z warsztatami plastyczno-technicznymi.