Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Konsultacje społeczne

Data/Czas
10/02/2020 -18:00

Lokalizacja
Biblioteka Główna

Wczytuję mapę...

Rozpoczynamy konsultacje społeczne dotyczące modernizacji i rozbudowy Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy, a także poszerzenia oferty działań edukacyjno-kulturalnych!

Zapraszamy wszystkich mieszkańców, którzy troszczą się o rozwój swojego regionu w zakresie polepszenia dostępu do oferty kulturalnej w Bydgoszczy do udziału w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym modernizacji i rozbudowy Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, a także planowanych działań edukacyjno-kulturalnych.

Spotkanie odbędzie się w dniu 10.02.2020 r. o godzinie 18:00

Więcej informacji na temat zaplanowanego spotkania konsultacyjnego można uzyskać pod numerem telefonu: 52 33-99-227

Zachęcamy do udziału w konsultacjach społecznych, które dają możliwość wpływu na ostateczny kształt projektowanego budynku biblioteki, a także propozycji wzbogacenia oferty edukacyjno-kulturowej, w tym także do mniejszości narodowych i grup wykluczonych.

Liczymy na Państwa aktywny udział w procesie konsultacji społecznych.

Planowane przedsięwzięcie jest realizowane celem udziału w konkursie o pozyskanie funduszy norweskich z programu „Kultura” Działanie 1. Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym Poddziałanie 1.1. Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego dla przedsięwzięcia pn. Droga do Nowoczesności – prace konserwatorsko-remontowe w zabytkowych budynkach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. W. Bełzy
w Bydgoszczy.

Skip to content