Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Mój przyjaciel z dalekiego świata

Data/Czas
09/07/2021 - 31/08/2021 -Całodniowe

Mapa niedostępna

Mój przyjaciel z dalekiego świata

KONKURS dla dzieci w wieku od lat 6 do lat 12.

Masz przyjaciela w dalekim świecie? A może chciałbyś mieć?

Namaluj historię waszej przyjaźni!

Ideą Konkursu jest przede wszystkim rozwijanie wyobraźni i wrażliwości twórczej, intelektualnej i estetycznej dzieci, jak również ich uwrażliwienia na sprawy różnorodności kulturowej, przyjaźni, tolerancji i pokoju. Ponadto, Konkurs promuje czynny udział w wystawach fotograficznych, plastycznych
i czytelnictwie wśród dzieci, przekładając się na rozwój zainteresowań  plastycznych dzieci z popularyzacją i pogłębianiem różnych technik rysunkowych, malarskich i graficznych.

  1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 09 lipca 2021 i trwa do dnia 31 sierpnia 2021
  2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 9 września 2021, o godz. 12.00.
  3. Każdy Uczestnik może przesłać maksymalnie 3 prace. Nagrodzona może zostać najwyżej jedna praca danego Uczestnika.
  4. Organizator wśród prac nadesłanych do 31 sierpnia 2021, uhonoruje 10 zwycięzców konkursu, albumem Elżbiety Dzikowskiej “Dzieci w fotografii Elżbiety Dzikowskiej”, wyd. Bernardinum, z autografem autorki. Nagrodzeni otrzymają również pamiątkowe dyplomy.
  5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 9 września 2021, o godz. 12.00, na stronie internetowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy, biblioteka.bydgoszcz.pl
  6. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą mailową, a nagrody zostaną wysłane pocztą lub odebrane osobiście
    w siedzibie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy.

Prace można dostarczyć osobiście do sekretariatu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy, ul. Długa 39,
w dni powszednie w godzinach 10.00-15.00 lub przesłać na adres: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda
Bełzy, ul. Długa 39, 85-105 Bydgoszcz. Z dopiskiem: konkurs „Mój przyjaciel z dalekiego świata”

Regulamin – zobacz 

Załącznik nr 1 – pobierz 

Załącznik nr 2 – pobierz 

Skip to content