Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Obchody Roku Bydgoskiego Dziedzictwa Przemysłowego

Data/Czas
02/07/2018 - 31/08/2018 -Całodniowe

Mapa niedostępna

Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego

Głównym celem imprezy jest promocja turystyki industrialnej oraz udostępnienie obiektów poprzemysłowych młodszym i starszym odbiorcom.

Rok 2018 w Bydgoszczy został uchwalony Rokiem Bydgoskiego Dziedzictwa Przemysłowego. Dziedzictwo przemysłowe stanowi niezwykle ważny element krajobrazu kulturowego naszego miasta, promowanym między innymi za pośrednictwem Szlaku Wody Przemysłu i Rzemiosła TeH2O, który łączy historię piętnastu postindustrialnych miejsc wpisanych w miejską przestrzeń. 

W programie, który przygotowała Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy, zaplanowano cykl zajęć wakacyjnych w bibliotekach miejskich na terenie Bydgoszczy, w tym różnego rodzaju zajęcia, konkursy, grę miejską, zwiedzanie i wspólną zabawę. Na chętnych czeka też wystawa pt. „Historia przemysłu w Bydgoszczy”. Wystawa dokumentować będzie historię bydgoskiego przemysłu, poszczególnych fabryk i zakładów poprzez źródła regionalne.

Więcej informacji: http://biblioteka.bydgoszcz.pl/wydarzenia-3/

Wydarzenie zostało objęte patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018

http://erdk2018.pl/pl/kalendarium/bydgoski-rok-dziedzictwa-przemyslowegowww.erdk2018.pl

Skip to content