Zasady korzystania z czytelń w trakcie trwania epidemii COVID-19

  1. W celu zachowania zasad bezpiecznej odległości między użytkownikami w czytelniach wprowadza się limit jednocześnie przebywających w nich osób. (Czytelnia Główna, Czytelnia Czasopism, Czytelnia Ekonomiczno-Prawna – 19 osób, Pracownia Regionalna – 7 osób).
  2. Użytkownicy zobowiązani są do zdezynfekowania rąk w holu głównym Biblioteki.
  3. Osoby przebywające w czytelniach zobowiązane są do noszenia maseczek.
  4. W czytelniach obowiązuje nakaz utrzymywania bezpiecznej odległości pomiędzy użytkownikami wynoszący minimum 2 metry.
  5. Biblioteka rekomenduje korzystanie ze zbiorów zdigitalizowanych oraz usługi zamawiania skanu na e-mail (Skan do domu) czytelnia.glowna@wimbp.bydgoszcz.pl
  6. W czytelniach materiały biblioteczne udostępniane są na miejscu. W wyjątkowych sytuacjach,za zgodą dyżurującego bibliotekarza, niektóre książki mogą być wypożyczane na zewnątrz jednak na okres nie dłuższy jak 7 dni.
  7. Zwrócone materiały zostaną poddane 3-dniowej kwarantannie.
  8. W czytelniach i innych pomieszczeniach Biblioteki stale wykonywana jest dezynfekcja powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów, klawiatur, włączników.
  9. Czytelnik przebywa w czytelni na własną odpowiedzialność.