Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

+48 52 33 99 200Biuletyn Informacji Publicznej Unia Europejska

Analiza Funkcjonowania Bibliotek Publicznych

Projekt Analiza Funkcjonowania Bibliotek Publicznych (AFBP) realizowany jest przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich przy współpracy Konferencji Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych.
AFB to platforma, dzięki której zarządzający bibliotekami mogą nie tylko dostarczać i gromadzić dane, ale czerpać z tego konkretne korzyści: przekonać się, jakie efekty przynosi ich praca i jak ich biblioteki wypadają na tle innych, podobnych placówek. Uprawnieni użytkownicy, przedstawiciele bibliotek uczestniczących w projekcie, mają nie tylko wgląd w dane dotyczące ich bibliotek, ale, co ważniejsze, mogą porównać te dane z uśrednionymi wynikami uzyskiwanymi przez inne biblioteki, a tym samym umieścić je w kontekście umożliwiającym ich lepsze zrozumienie i ocenę. Porównania takie mogą przy tym brać pod uwagę rozmaite uwarunkowania funkcjonowania bibliotek, np. ich typ, lokalizację, status organizacyjny lub zobowiązania wynikające z pełnienia zadań ponadlokalnych. To właśnie możliwość dokonywania wszelkiego rodzaju analiz danych i wskaźników jest kluczową wartością AFBP.
Więcej informacji o projekcie: zobacz

W sprawie AFBP osobą do kontaktu jest wojewódzki administrator merytoryczny:
Magdalena Mrugowska, Dział Instrukcyjno-Metodyczny, e-mail:
Magdalena.Mrugowska@wimbp.bydgoszcz.pl lub telefonicznie: (52) 33 99 217.

 

 

Zapraszamy biblioteki z podregionu bydgoskiego województwa kujawsko-pomorskiego do wypełniania formularzy statystycznych za 2021 rok.
Termin wypełniania formularzy mija 31 marca 2022.

Formularz oraz materiały pomocnicze do pobrania znajdują się na stronie zobacz

 

 

Wyniki badań: zobacz

Skip to content