Regulaminy

Regulamin korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Głównej i Filii WiMBP – pobierz

          Załączniki:

          Cennik opłat bibliotecznych – pobierz

          Cennik usług reprograficznych – pobierz

          Wniosek o usunięcie danych osobowych – pobierz

          Upoważnienie – pobierz

Regulamin korzystania ze zbiorów i usług Filii nr 28 WiMBP (szpital) – pobierz

          Załącznik:

          Wniosek o usunięcie danych osobowych – pobierz

Regulamin Czytelni Zbiorów Specjalnych – pobierz

Regulamin wypożyczeń międzybibliotecznych – pobierz

Regulamin korzystania z czytników książek elektronicznych – pobierz

          Załączniki:

          Oświadczenie w przypadku wypożyczenia Czytnika KINDLE – pobierz

          Oświadczenie w przypadku wypożyczenia Czytnika INKBOOK CLASSIC 2 – pobierz

          Protokół zwrotu czytnika książek elektronicznych – pobierz