Regulaminy i cenniki

Regulamin korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Głównej i Filii WiMBP – pobierz

          Załączniki:

          Cennik opłat bibliotecznych – pobierz

          Cennik usług reprograficznych – pobierz

          Wniosek o usunięcie danych osobowych – pobierz

          Upoważnienie – pobierz

Regulamin Czytelni Zbiorów Specjalnych – pobierz

Regulamin wypożyczeń międzybibliotecznych – pobierz

Regulamin korzystania z czytników książek elektronicznych – pobierz

          Załączniki:

          Oświadczenie w przypadku wypożyczenia Czytnika KINDLE – pobierz

          Oświadczenie w przypadku wypożyczenia Czytnika INKBOOK CLASSIC 2 – pobierz

          Protokół zwrotu czytnika książek elektronicznych – pobierz

Regulamin wypożyczania gier planszowych – pobierz

OPŁATY ZA NIETERMINOWY ZWROT MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH

Opłaty za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych można płacić gotówką, kartą, blikiem w wypożyczalni lub na konto Biblioteki: 31 2490 0005 0000 4530 5745 7280. W przelewie, w polu tytułem, należy wpisać: opłata za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych, numer karty oraz nazwisko i imię. Opłaty za nieterminowy zwrot mogą być dokonywane wyłącznie po zwrocie przetrzymanych materiałów bibliotecznych.

Rodzaj opłaty Opłata

Wydanie karty bibliotecznej

Wydanie karty bibliotecznej  Użytkownikom do 16 lat

Wydanie karty bibliotecznej okazicielowi Karty Dużej Rodziny lub Bydgoskiej Karty Rodzinnej

Wydanie karty bibliotecznej Użytkownikom, którzy ukończyli 60 lat

5,00 zł

bezpłatnie

bezpłatnie

bezpłatnie

Prolongata karty bibliotecznej

Prolongata karty bibliotecznej okazicielowi Karty Dużej Rodziny lub Bydgoskiej Karty Rodzinnej

3,00 zł

bezpłatnie

Wydanie duplikatu karty bibliotecznej 10,00 zł

Kaucje

płyta kompaktowa z muzyką

nuty

czytnik książek elektronicznych

 

50,00 zł/ 1 egz.

20,00 zł/ 1 egz.

100,00 zł/ 1 egz

Opłata za nieterminowy zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych   1,50 zł/ wolumin, za każdy rozpoczęty tydzień przetrzymania
Monity (upomnienia) 7,00 zł / monit
Wezwanie ostateczne    15,00 zł/ wezwanie
Zniszczenie lub uszkodzenie materiałów bibliotecznych Należność szacowana według wartości szkody
Utrata materiałów bibliotecznych Wartość rynkowa
Kserokopie Z materiałów bibliotecznych WiMBP Bydgoszcz Z materiałów obcych
odbitka A4
odbitka A4 kolorowa
 0,15 zł
0,70 zł
0,20 zł
1,00 zł
odbitka A3
odbitka A3 kolorowa
0,30 zł
1,40 zł
0,40 zł
2,00 zł
dwustronna odbitka A4
dwustronna odbitka A4 kolorowa
0,30 zł
1,40 zł
0,40 zł
2,00 zł
dwustronna odbitka A3
dwustronna odbitka A3 kolorowa
0,70 zł
2,80 zł
0,90 zł
4,00 zł
odbitka A4 (papier kolor) 0,25 zł 0,32 zł
odbitka A4 (na folii przezroczystej) 1,40 zł 1,75 zł
odbitka A4 na kartonie 1,00 zł 1,20 zł
odbitka A4 ze zbiorów specjalnych 1,10 zł
 odbitka A3 ze zbiorów specjalnych 2,30 zł

Wydruki z komputera

Z materiałów bibliotecznych WiMBP Bydgoszcz Z materiałów obcych
Wydruk tekstu czarno-biały A4  0,20 zł 0,25 zł
Wydruk grafiki czarno-białej A4 2,00 zł 2,45 zł
Wydruk tekstu kolorowy A4 0,75 zł 0,95 zł
Wydruk grafiki kolorowej A4 3,60 zł 4,50 zł
Skanowanie Z materiałów bibliotecznych WiMBP Bydgoszcz Z materiałów obcych
skan do A4 1,50 zł 2,00 zł
skan do A4 – zbiory specjalne, czasopisma 2,00 zł
skan do A3 2,00 zł 2,50 zł
skan do A3 – zbiory specjalne, czasopisma 3,00 zł
skan do A2 4,00 zł 4,50 zł
skan do A2 – zbiory specjalne, czasopisma 6,00 zł

 

Zapisanie skanów na dysku CD/DVD 2,00 zł (w tym koszt nośnika)
Wysyłanie skanów pocztą elektroniczną (po uprzednim uregulowaniu należności za skan) gratis

W przypadku wysyłki kopii pocztą tradycyjną, do ceny usługi dolicza się opłaty pocztowe

Opłata za udostępnienie skanów źródłowych (format TIFF) ze zbiorów zdigitalizowanych przez Bibliotekę opublikowanych w KPBC wynosi 50% ceny podstawowej skanu

Zbiory podlegające szczególnej ochronie, oprawione roczniki czasopism lub zbiory w złym stanie technicznym skanowane są po uzyskaniu zgody Dyrektora WiMBP

Skany poddane zostają wstępnej obróbce graficznej (kadrowanie, zmiana wielkości plików, zmiana formatu)