Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

+48 52 33 99 200Biuletyn Informacji Publicznej Unia Europejska

PROJEKTY REALIZOWANE Z FUNDUSZY UNIJNYCH

 

Droga do Nowoczesności - prace remontowo-konserwatorskie zabytkowej klatki schodowej budynku przy ul. Długiej 39

Cel projektu:

Celem projektu jest wzrost atrakcyjności zabytkowego budynku WiMBP im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy i poprawa efektywności jego wykorzystania na cele kulturalno-edukacyjne.
Projekt obejmuje prace remontowe i konserwatorskie w obrębie klatki schodowej opisanego wyżej obiektu zabytkowego, tym samym renowację zasobów o dużej wartości historycznej i kulturowej oraz wygospodarowanie nowej przestrzeni do prowadzenia działalności kulturalnej. Podczas remontu wykonane zostaną prace konserwatorskie w obrębie zabytkowych elementów, zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich Elementów Wnętrza Kamienicy przy ul. Długiej 39 w Bydgoszczy (autor: mgr Katarzyna Bednarczuk, konserwator dzieł sztuki).

Zakres projektu:

Zakres przedmiotowy inwestycji obejmuje:
– wymianę trzech okien na klatce schodowej – Wykucie z muru trzech ościeżnic drewnianych i montaż okien drewnianych, zespolonych, dwuszynowych, jednodzielnych, dwurzędowych
– obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m-podokienniki z drewna sosnowe w kolorze okien
– zastosowanie okładzin gipsowo-kartonowych, pojedynczych, na stropach, na rusztach metalowych podwójnych podwieszonych
– Naprawa sufitów z sztukaterią (fasety i rozety na suficie) –prace wg. programu konserwatorskiego
– Naprawa tynków ścian klatki schodowej (ściany klatki schodowej posiadają liczne spękania tynku, odspojenia i nierówności) – prace wg. programu konserwatorskiego
– Naprawa i renowacja posadzek z płytek (posadzka z płytek w kolorze czarno żółtym, część płytek wtórnych, częściowo brak płytek) prace wg. programu konserwatorskiego
– Naprawa i renowacja schodów (schody policzkowe dwubiegowe balustrada tralkowa ze słupkami początkowymi
profilowana poręcz, podesty i spoczniki drewniane) prace wg. programu konserwatorskiego
– Drzwi wewnętrzne – renowacja drzwi na wzór istniejących zgodnie z programem prac konserwatorskich.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje ponadto koszty niezbędne do jego prawidłowej realizacji: opracowanie niezbędnej dokumentacji (studium wykonalności), a także koszty pośrednie (obejmujące zarządzanie i promocję projektu) oraz koszty nadzoru inwestorskiego.

Termin realizacji:

16.03.2018-31.08.2020

Finansowanie:

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku dla Działania 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, PODDZIAŁANIA 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT
Koszt całkowity projektu: 153.177,37 zł
Dofinansowanie EFRR: 99.994,19 zł
Wkład własny: 53.183,18 zł


Droga do Nowoczesności - remont dachu i adaptacja pomieszczeń magazynowych w zabytkowym budynku przy ul. Rynek 22 w Bydgoszczy

Cel projektu:

Celem projektu jest wzrost atrakcyjności zabytkowego budynku WiMBP im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy i poprawa efektywności jego wykorzystania na cele kulturalno-edukacyjne.
W ramach projektu, w odpowiedzi na zdiagnozowane potrzeby inwestycyjne i społeczne zaplanowano przebudowę pomieszczenia o powierzchni ok. 110 m2, znajdującego się na ostatniej kondygnacji budynku (stanowiącego zaplecze dla Sali wystawowej budynku przy ul. Stary Rynek 24) oraz remont istniejącej toalety wraz z przystosowaniem jej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchu, a także remont dachu budynku, wraz z dociepleniem.
W ramach inwestycji w obrębie istniejącego pomieszczenia magazynowego postawiona zostanie ściana działowa, która podzieli je na magazyn książek i zaplecze dla znajdującej się za ścianą (dostępnej z objętego remontem pomieszczenia) Sali wystawowej. Dzięki temu powstanie tzw. poczekalnia z toaletą przystosowaną dla osób z niepełnosprawnościami. Jednocześnie w miejscu tym pojawi się możliwość organizowania małych wernisaży, wystaw itp.

Zakres rzeczowy projektu:

W zakres rzeczowy inwestycji w ramach projektu wejdą następujące prace remontowe i budowlane:
– zerwanie starej papy z dachu i pokrycie dachu nową papą, termozgrzewalną
– wymiana odeskowania poszycia dachu
– wymiana dachówki (karpiówki)
– montaż kołnierzy uszczelniających dla okien połaciowych
– wykonanie izolacji cieplnych i akustycznych dachu płytami z wełny mineralnej gr. 20cm układanymi w połaci dachu krokwiowego z użyciem folii paroizolacyjnej
– zerwanie płyt gipsowo-kartonowych z sufitu i położenie nowych
– zerwanie płyt gipsowo-kartonowych na ścianach (w 30%) i położenie nowych
– zeskrobanie i odkucie starych gładzi w 40% powierzchni ścian
– odgrzybianie ścian i sufitów
– gruntowanie podłoży
– położenie gładzi na ścianach i dwukrotne malowanie ścian farbami ścieralnymi
– wymiana oświetlenia na lampy LED (obecnie 13 szt. oprawy świetlówki 2×38 W)
– remont toalety dla osób z niepełnosprawnościami – wymiana płytek, wymiana płyt kartonowogipsowych 50%, likwidacja pisuaru, wyburzenie ścianki działowej, przystosowanie toalety do osób niepełnosprawnych, wymiana drzwi, wymiana białego montażu kompakt, umywalka 60 cm, bateria z elektrycznym podgrzewaczem, lustro
– malowanie stolarki drzwiowej 3 skrzydeł drzwiowych z ościeżnicami (2 x 100, 2 x 90, 3 * 70)
– malowanie grzejników żeliwnych 4 szt. (łącznie 51 żeber)
– czyszczenie istniejącej posadzki typu TARKET i nałożenie polimeru.
– postawienie ścianki działowej dł. 2,90 m/ wys. 2,50 m na konstrukcji stalowej z płyt GK –wypełnienie wełna mineralna.
– drzwi 90,
– wymiana drzwi wejściowych do pomieszczenia na przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami – o szerokości 100 cm.
Ponadto w zakres projektu istnieją koszty niezbędne dla jego prawidłowej realizacji: wykonanie dokumentacji przygotowawczej dla projektu (Studium wykonalności) oraz koszty nadzoru inwestorskiego.

Termin realizacji:

16.03.2018-31.08.2020

Finansowanie:

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku dla Działania 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, PODDZIAŁANIA 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT
Koszt całkowity projektu: 150.066,19 zł
Dofinansowanie EFRR: 99.989,10 zł
Wkład własny: 50.077,09 zł


Bezpieczny e-senior

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy
realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich

Bezpieczny e-senior

Celem projektu jest Podniesienie aktywności społecznej oraz kompetencji społecznych i cyfrowych 15 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku 60 + zamieszkujących na obszarze LSR (Śródmieście, Bocianowo, Wilczak, Błonie, Fordon I, Fordon II, Okole) miasta Bydgoszczy do 31.12.2020 r.

Wykaz ulic objętych LSR – podgląd

Regulaminy:

Regulamin projektu – podgląd

Regulamin rekrutacji: podgląd

Uczestnikom oferujemy:

 • Bezpłatne wykłady specjalistów (zdrowie, finanse, bezpieczeństwo);
 • 2 razy w tygodniu bezpłatne warsztaty grupowe (komputerowe, artystyczne, edukacyjne) i zajęcia indywidualne o charakterze prozdrowotnym, psychospołecznym;
 • Porady prawne, psychologiczne, kosmetyczne;
 • Raz w miesiącu wyjście do placówki kulturalnej (muzeum, kino, teatr).

Program zajęć: wrzesień 2019, październik 2019, listopad 2019

relacje z zajęć: “Jesienne drzewko na jesienny nastrój“, “Las zamknięty w słoiku“, “Pejzaż niemalowany – galeria zdjęć“, “Światowy Dzień Fizjoterapii“, “Tajemnice bookfoldingu i origami“, “Zajęcia z tabletami“.

Gwarantujemy:

 • Profesjonalnych prowadzących;
 • Poczęstunek, kawa, herbata, obiad;
 • Bezpłatne materiały;
 • Bilety wstępu;
 • Dobrą zabawę i mile spędzony czas.

Warunki uczestnictwa:

 • Osoby, które ukończyły 60 r. ż., zagrożone wykluczeniem społecznym lub ubóstwem;
 • Zamieszkałe na terenie LSR (Śródmieście, Bocianowo, Wilczak, Błonie, Fordon I, Fordon II, Okole);
 • W przypadku projektów realizowanych ze środków LGD „Dwie Rzeki” uczestnik nie może brać udziału w więcej niż 1 projekcie realizowanym w ramach tego samego naboru (1/G/2019).

Realizator projektu:
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr W. Bełzy
Długa 39,
85-034 Bydgoszcz

Termin realizacji:
09.2019 r. – 31.12.2019 r.
Miejsce realizacji:
Biblioteka Główna oraz Filie

Dofinansowanie projektu z UE:
34.250,00 złPROJEKTY

 Tak rodziła się niepodległość - życie codzienne Bydgoszczy w cyfrowej odsłonie

środki MKiDN 102.000 zł

środki Województwa Kujawsko-Pomorskiego 30.000 zł

środki WiMBP 4.270 zł


Będzie dziś święto wasze-w hołdzie cichym bohaterom Bydgoszczy

środki MKiDN biuro Niepodległa 79.800 zł

środki Województwa Kujawsko-Pomorskiego 20.000 zł

środki Miasta Bydgoszczy 10.000 zł

środki WiMBP 1.028 zł


Przygotowanie dokumentacji konserwatorskiej Biblioteki Bernardynów

środki Województwa Kujawsko-Pomorskiego 15.000 zł


Zakup wyposażenia-Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. W. Bełzy w Bydgoszczy

środki Województwa Kujawsko-Pomorskiego 29.800 zł


Dyskusyjne Kluby Książki podregionu bydgoskiego województwa kujawsko-pomorskiego

środki Instytutu Książki 91.182 zł

środki Województwa Kujawsko-Pomorskiego 30.000 zł

środki WiMBP 5.000 zł


LiterObrazki-Festiwal Książki Obrazkowej dla dzieci

środki Województwa Kujawsko-Pomorskiego 30.000 zł

środki Miasta Bydgoszczy 30.000 zł

środki WiMBP 20.000 zł

Bydgoszcz czyta bez końca - druga edycja

Zadanie dofinansowano przez Miasto Bydgoszcz w ramach programu Bydgoski Budżet Obywatelski

Koszt całkowity: 38.600,00 zł

Zadanie zostało wybrane przez mieszkańców w głosowaniu w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim


Zaczytane Bielawy - miejsce dla każdego na osiedlu Bielawy

Zadanie dofinansowano przez Miasto Bydgoszcz w ramach programu Bydgoski Budżet Obywatelski

Koszt całkowity: 19.300,00 zł

Zadanie zostało wybrane przez mieszkańców w głosowaniu w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim


Uzupełnienie zbiorów biblioteki miejskiej – Od malucha do seniora

Filia nr 15 ul. Brzęczkowskiego 2.

Zadanie dofinansowano przez Miasto Bydgoszcz w ramach programu Bydgoski Budżet Obywatelski

Koszt całkowity: 16.500,00 zł

Zadanie zostało wybrane przez mieszkańców w głosowaniu w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim


Uzupełnienie zbiorów biblioteki miejskiej – Biblioteka na osiedlu Jachcice

Zadanie dofinansowano przez Miasto Bydgoszcz w ramach programu Bydgoski Budżet Obywatelski

Koszt całkowity: 10.000,00 zł

Zadanie zostało wybrane przez mieszkańców w głosowaniu w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim


Strefa Aktywnego Umysłu w bibliotece na os. Kapuściska

Zadanie dofinansowano przez Miasto Bydgoszcz w ramach programu Bydgoski Budżet Obywatelski

Koszt całkowity: 14.111,00 zł

Zadanie zostało wybrane przez mieszkańców w głosowaniu w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim


Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej w budynku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy przy ul. Stary Rynek 22

Wartość dofinansowania:

środki Miasta Bydgoszcz 15.000 zł

środki własne Biblioteki 12.060 zł

Koszt całkowity: 27.060,00 zł


Zakup wyposażenia – Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. W. Bełzy w Bydgoszczy

Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Koszt całkowity zadania: 27.689,76 zł


Dyskusyjne Kluby Książki Podregionu Bydgoskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

środki Instytutu Książki: 83.581 zł

środki Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 20.000 zł

środki własne: 5.000 zł zł


Kultura w zasięgu 2.0

Kultura w zasięgu 2.0.

Wartość dofinansowania:

środki Województwa Kujawsko-Pomorskiego 21.270 zł

środki unijne 120.530 zł

Koszt całkowity: 141.800,00 zł


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Priorytet 1 – Poprawa oferty bibliotek publicznych

Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych

Wartość dofinansowania:

MKiDN 292.500 zł, 

Urząd Marszałkowski 150.000 zł,

środki własne 366.285,00 zł.


Okolicznościowe wydawnictwo z okazji 120-lecia Bydgoskiej Książnicy

Wartość dofinansowania:

Urząd Marszałkowski 10.000 zł,

Miasto Bydgoszcz 10.000 zł,

MWiK 2.000 zł,

środki własne 101,40 zł.


Prace modernizacyjne w filii bibliotecznej nr 23 dla dorosłych z oddziałem dla dzieci i młodzieży Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy przy ul. M. Konopnickiej 28

Wartość dofinansowania:

środki własne 22.000 zł.


Droga do Nowoczesności – aktualizacja dokumentacji projektowej

Wartość dofinansowania:

Urząd Marszałkowski 142.680 zł

 


LiterObrazki – festiwal książki obrazkowej dla dzieci

Wartość dofinansowania:

Urząd Marszałkowski 30.000 zł,

Miasto Bydgoszcz 30.000 zł,

środki własne 20.000 zł


Bydgoski Trójkąt Literacki

Dotacja podmiotowa:

Urząd Miasta Bydgoszczy 35.000 zł,

Realizowanie zadania projektu „Klucz do lepszego życia”

Tutaj realizowane jest zadanie projektu „Klucz do lepszego życia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne
w ramach ZIT.

 

Dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0.

Wartość dofinansowania:

środki Biblioteki Narodowej 258.700 zł

środki Województwa Kujawsko-Pomorskiego 200.000 zł

 

środki własne Biblioteki 280.488 zł

 


Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy – Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania

Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Koszt całkowity zadania: 137 000 zł


Zakup wyposażenia – Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. W. Bełzy w Bydgoszczy

Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Koszt całkowity zadania: 221.700 zł


Dyskusyjne Kluby Książki podregionu bydgoskiego województwa kujawsko-pomorskiego

Zadanie dofinansowane przez Instytut Książki i Województwo Kujawsko-Pomorskie.

Koszt całkowity zadania: 121.000 zł


Nie siedź – siecuj!

Dofinansowanie: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Koszt całkowity zadania: 4000 zł

 


Kącik Malucha – miejsce spotkań i zabaw w bibliotece

Zadanie dofinansowane przez Miasto Bydgoszcz BBO.

Koszt całkowity zadania: 10.000 zł


Roz(g)rywka literacka

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego oraz z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego”

Całkowity koszt zadania: 24.650 zł

Dofinansowanie MKiDN: 18.000 zł

budżet Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 6.650 zł

 

logo


Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci LiterObrazki

Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego i przez Miasto Bydgoszcz

Koszt całkowity zadania: 80.000 zł

logo


Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej w budynku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy przy ul. Stary Rynek 22

Zadanie dofinansowane przez Miasto Bydgoszcz.

Koszt całkowity zadania: 33.000 zł

logo


Kultura w zasięgu 2.0

Zadanie dofinansowane przez Województwo Kujawsko-Pomorskie i EFRR.

Koszt całowity zadania: 141.800 zł


Strefa Aktywnego Umysłu w bibliotece na os. Kapuściska

Zadanie dofinansowane przez Miasto Bydgoszcz.

Koszt całkowity: 339.177 zł

Zakup nowości wydawniczych

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach realizacji Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 w ramach zadania “Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usług zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0, ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz ze środków własnych.

Koszt całkowity zadania: 442.858,00 zł

Dofinansowania:

MKDNiS: 155.000,00 zł

Województwo Kujawsko-Pomorskie: 145.000,00 zł

Środki własne: 142.858,00 zł

 

 

 

 


Gry planszowe i VR w Bibliotece

Zadanie dofinansowano przez Miasto Bydgoszcz w ramach programu Bydgoski Budżet Obywatelski

Koszt całkowity: 9.000, 00 zł

Zadanie zostało wybrane przez mieszkańców w głosowaniu w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim i zrealizowane będzie w Bibliotece w Starym Fordonie, ul. Pielęgniarska 17


Bydgoszcz czyta bez końca

Zadanie dofinansowano przez Miasto Bydgoszcz w ramach programu Bydgoski Budżet Obywatelski

Koszt całkowity: 38.600,00 zł

Zadanie zostało wybrane przez mieszkańców w głosowaniu w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim


Biblioteka czynna całą dobę

„Biblioteka czynna całą dobę – książkomat na osiedlu Miedzyń-Prądy

Zadanie dofinansowano przez Miasto Bydgoszcz w ramach programu Bydgoski Budżet Obywatelski

Koszt całkowity: 134.000, 00 zł

Zadanie zostało wybrane przez mieszkańców w głosowaniu w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim.


Modernizacja systemu alarmowego

Modernizacja systemu alarmowego w budynkach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr W. Bełzy w Bydgoszczy.

dofinansowanie:
Województwo Kujawsko-Pomorskie 25.000,00 zł

„Kultura w zasięgu 2.0” dofinansowanie w 2021 Województwo Kujawsko-Pomorskie: 122.198,10, zł, EFRR 692.455,90 zł

Ogólna wartość projektu: 924.082,40 zł


LiterObrazki – Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80.ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz przez Miasto Bydgoszcz

Koszt całkowity projektu w 2021 roku: 221.200,00 zł

Dofinansowanie MKiDN: 129.000,00 zł

budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 45.000,00 zł

budżet Miasta Bydgoszczy: 20.000,00 zł

wkład własny: 27.200,00 zł

logo logo


Kultura w zasięgu 2.0

Finansowanie:

Województwo Kujawsko-Pomorskie: 138.612,37 zł

Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020: 785.470,03


Dyskusyjne Kluby Książki

Koszt całkowity projektu: 96 000,00 zł
Instytut Książki z dotacji celowej MKDNiS: 86 000,00 zł
budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 10 000,00 zł
Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

Koszt całkowity projektu: 112.799,00 zł

Dofinansowanie MKiDN: 112.799,00 zł

logo logo


Dyskusyjne Kluby Książki podregionu bydgoskiego województwa kujawsko-pomorskiego

Koszt całkowity projektu: 89 000,00 zł

Instytut Książki z dotacji celowej MKiDN: 79 000,00 zł

budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 10 000,00 zł

logo


Zakupy inwestycyjne dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy

Zadanie dofinansowano z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Koszt całkowity projektu: 80 000,00 zł

budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 80 000,00 zł


Droga do Nowoczesności - przebudowa i rozbudowa kompleksu budynków Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy

Zadanie dofinansowano z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz z budżetu Miasta Bydgoszczy.

Koszt całkowity projektu: 89 270,00 zł

budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 49 270,00 zł

budżet miasta Bydgoszczy: 40 000,00 zł

 

logo


Londynek - Biblioteka jako międzykulturowe i międzypokoleniowe centrum aktywności

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Koszt całkowity projektu: 190.000,00 zł

Dofinansowanie MKiDN: 190.000,00 zł

logo


Śladem bydgoskich legend

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80.ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych w ramach programu Partnerstwo dla książki oraz z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Koszt całkowity projektu: 39 000,00 zł

Dofinansowanie MKiDN: 20 370,00 zł

budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 18 630,00 zł

logo


Zabytki sztuki typograficznej europejskiego renesansu ze zbiorów Książnicy bydgoskiej

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80.ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych w ramach programu Kultura cyfrowa.

Koszt całkowity projektu: 70.000,00 zł

Dofinansowanie MKiDN: 70.000,00 zł

logo


LiterObrazki – Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80.ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz przez Miasto Bydgoszcz

Koszt całkowity projektu w 2020 roku: 160.500,00 zł

Dofinansowanie MKiDN: 128.000,00 zł

budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 22.500,00 zł

budżet Miasta Bydgoszczy: 10.000,00 zł

logo logo


Droga do nowoczesności – aktualizacja dokumentacji projektowej

Zadanie finansowane ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Dotacja celowa Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 111.000,00 zł.


Droga do Nowoczesności” – remont dachu i adaptacja pomieszczeń magazynowych w zabytkowym budynku przy ul. Stary Rynek 22 w Bydgoszczy

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku dla Działania 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, PODDZIAŁANIA 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT

Koszt całkowity projektu: 150.066,19 zł

Dofinansowanie EFRR: 99.989,10 zł

Wkład własny: 50.077,09 zł

Termin realizacji: 16.03.2018-31.08.2020


„Droga do Nowoczesności” – prace remontowo-konserwatorskie zabytkowej klatki schodowej budynku przy ul. Długiej 39 w Bydgoszczy

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku dla Działania 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, PODDZIAŁANIA 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT

Koszt całkowity projektu: 153.177,37 zł

Dofinansowanie EFRR: 99.994,19 zł

Wkład własny: 53.183,18 zł

Termin realizacji: 16.03.2018-31.08.2020
Zakup nowości wydawniczych

Całkowity koszt: 114.403,00 zł

Dofinansowanie MKiDN: 114.403,00 zł

logo


Zakupy inwestycyjne dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy

Zadanie finansowane ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Szacunkowy koszt inwestycji: 75.090,00 zł

Dotacja celowa Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 47.399,00 zł.

Środki własne: 27.691,00 zł.


Remont pomieszczeń magazynowych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy

Zadanie finansowane ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Całkowity Koszt inwestycji: 112.601,08


Bezpieczny e-senior

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach naboru 1/G/2019 Stowarzyszenia Bydgoskiej Lokalnej Grupy Działania „Dwie Rzeki” (ze środków EFS w ramach RLKS) „Projekt grantowy Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania Dwie Rzeki”, RPKP.11.01.00-IZ.00-04-134/17

Koszt całkowity projektu: 36.619,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 34.250,00 zł

Termin realizacji: 1.07.2019-31.12.2019

Więcej informacji TUTAJDyskusyjne Kluby Książki

Koszt całkowity projektu: 90.000 zł

Instytut Książki: 85.000 zł

Województwo Kujawsko-Pomorskie: 5.000 zł


Biblioteka – Twórczo i aktywnie

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Partnerstwo dla książki oraz z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Koszt całkowity projektu: 40.000,00 zł

Dofinansowanie MKiDN: 23.100,00 zł

budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 16.900,00 zł

logo


Kompanijka

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Partnerstwo dla książki oraz z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Koszt całkowity projektu: 31.000,00 zł

Dofinansowanie MKiDN: 15.400,00 zł

budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 15.600,00 zł

logo


Biblioteka na wynos

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Promocja czytelnictwa oraz z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Koszt całkowity projektu: 50.000,00 zł

Dofinansowanie MKiDN: 30.905 ,00 zł

budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 15.000 ,00 zł

środki własne: 4.095,00 zł

logo


Kultura w zasięgu 2.0

Finansowanie:
122.498,10 – Województwo Kujawsko-Pomorskie
694.155,90 – środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Realizacja: 2018-2020


Droga do Nowoczesności” – remont dachu i adaptacja pomieszczeń magazynowych w zabytkowym budynku przy ul. Stary Rynek 22 w Bydgoszczy

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku dla Działania 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, PODDZIAŁANIA 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT

Koszt całkowity projektu: 150.066,19 zł

Dofinansowanie EFRR: 99.989,10 zł

Wkład własny: 50.077,09 zł

Termin realizacji: 16.03.2018-31.08.2020


„Droga do Nowoczesności” – prace remontowo-konserwatorskie zabytkowej klatki schodowej budynku przy ul. Długiej 39 w Bydgoszczy

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku dla Działania 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, PODDZIAŁANIA 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT

Koszt całkowity projektu: 153.177,37 zł

Dofinansowanie EFRR: 99.994,19 zł

Wkład własny: 53.183,18 zł

Termin realizacji: 16.03.2018-31.08.2020


LiterObrazki – Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Promocja czytelnictwa, z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz przez Miasto Bydgoszcz

Koszt całkowity projektu w 2019 roku: 215.300,00 zł

Dofinansowanie MKiDN: 132.300,00 zł

budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 48.000,00 zł

budżet Miasta Bydgoszczy: 20.000,00 zł

środki własne: 15.000,00 zł

logo logo


Od skarbów renesansu do dwudziestowiecznej Bydgoszczy

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Koszt całkowity: 2019 – 24.600 zł

Dofinansowanie MKiDN: 19.500 zł

Województwo Kujawsko-Pomorskie: 5.100 zł

Termin realizacji: 18 maja 2018 – 30 września 2019

logologo
„Droga do Nowoczesności” – remont dachu i adaptacja pomieszczeń magazynowych w zabytkowym budynku przy ul. Stary Rynek 22 w Bydgoszczy

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku dla Działania 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, PODDZIAŁANIA 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT

Koszt całkowity projektu: 150.066,19 zł

Dofinansowanie EFRR: 99.989,10 zł

Wkład własny: 50.077,09 zł

Termin realizacji: 16.03.2018-31.08.2020


„Droga do Nowoczesności” – prace remontowo-konserwatorskie zabytkowej klatki schodowej budynku przy ul. Długiej 39 w Bydgoszczy

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku dla Działania 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, PODDZIAŁANIA 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT

Koszt całkowity projektu: 153.177,37 zł

Dofinansowanie EFRR: 99.994,19 zł

Wkład własny: 53.183,18 zł

Termin realizacji: 16.03.2018-31.08.2020


Zakup książek drukowanych dużą czcionką

Całkowity koszt: 10.000,00 zł

Województwo Kujawsko-Pomorskie: 10.000,00 zł


Zakup nowości wydawniczych

Całkowity koszt: 114.453,00 zł

Dofinansowanie MKiDN: 114.453,00 zł

logo


Remont dachu

Całkowity koszt: 20.520 zł

Województwo Kujawsko-Pomorskie: 18.764,00 zł


Dyskusyjne Kluby Książki podregionu bydgoskiego

Wartość projektu: 87.700 zł

Instytut Książki: 82.700 zł

Województwo Kujawsko-Pomorskie: 5.000 zł

Realizacja: 2 stycznia – 14 grudnia 2018


LiterObrazki – Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Promocja czytelnictwa, z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz przez Miasto Bydgoszcz

Koszt całkowity projektu w 2018 roku: 197.300,00 zł

Dofinansowanie MKiDN: 139.300,00 zł

budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 43.000,00 zł

budżet Miasta Bydgoszczy: 10.000,00 zł

środki własne: 5.000,00 zł

Termin realizacji: 15.05.2018 – 31.10.2019

logo logo logo


Zakupy inwestycyjne dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy

Całkowity koszt: 95.000 zł

Finansowanie:

Środki Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Realizacja: II kw 2018


Od skarbów renesansu do dwudziestowiecznej Bydgoszczy

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Koszt całkowity: 2018 – 85.000 zł

Dofinansowanie MKiDN: 67.200 zł

Województwo Kujawsko-Pomorskie: 17.800 zł

Termin realizacji: 18 maja 2018 – 30 września 2019

logologo


Kultura w zasięgu 2.0

Finansowanie:
141.967,35 – Województwo Kujawsko-Pomorskie
804.481,65 – środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Realizacja: 2018-2019

Zdigitalizowane dzieje międzywojennej Bydgoszczy

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura cyfrowa oraz ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Koszt całkowity: 108.600,00 zł

Dofinansowanie MKiDN: 85.000,00 zł

Środki Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 23.600,00 zł

Termin realizacji: 05.07.2017 – 31.12.2017

logo logo


Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w roku 2017

Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego “Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

Dofinansowanie MKiDN: 116.889,00 zł

Termin realizacji: 5.06.2017 – 30.11.2017

logo logo


Tydzień Bibliotek 2017

Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Oddział w Bydgoszczy

Zadanie dofinansowane przez Miasto Bydgoszcz

Koszt całkowity: 5.000,00 zł

Dofinansowanie Miasto Bydgoszcz: 5.000,00 zł

Termin realizacji: 5.05.2017-21.07.2017

logo logo


Zakup wyposażenia

Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz przez Miasto Bydgoszcz

Koszt całkowity: 140.000,00 zł

Dofinansowanie Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 60.000,00 zł

Dofinansowanie Miasta Bydgoszczy: 80.000,00 zł

Termin realizacji: 12.04.2017 – 15.10.2017

logo logo


LiterObrazki - VI Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Promocja czytelnictwa, ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz przez Miasto Bydgoszcz

Koszt całkowity: 186.000,00 zł

Dofinansowanie MKiDN: 136.800,00 zł

Środki Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 29,200,00 zł

budżet Miasta Bydgoszczy: 15.000,00 zł

środki własne: 5.000,00 zł

Termin realizacji: 01.03.2017 – 18.12.2017

logo logo logo


Warsztat kreatywnego bibliotekarza

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Partnerstwo dla książki oraz ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Koszt całkowity: 62.000,00 zł

Dofinansowanie MKiDN: 49.000,00 zł

Środki Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 13,000,00 zł

Termin realizacji: 01.03.2017 – 30.11.2017

logologo


Po drodze z książką

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Partnerstwo dla książki oraz ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Koszt całkowity: 69.700,00 zł

Dofinansowanie MKiDN: 49.600,00 zł

Środki Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 20,100,00 zł

Termin realizacji: 01.03.2017 – 29.09.2017

logologo


Poszerzenie pola dźwięku #2

Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Oddział w Bydgoszczy

Zadanie dofinansowane przez Miasto Bydgoszcz

Koszt całkowity: 6.000,00 zł

Dofinansowanie Miasto Bydgoszcz: 6.000,00 zł

Termin realizacji: 1.03.2017-26.05.2017

logo logo
Droga do Nowoczesności – przygotowanie dokumentacji projektowej

Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz przez Miasto Bydgoszcz

Koszt całkowity: 275.864,00 zł

Środki Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 137,932,00 zł

budżet Miasta Bydgoszczy: 137.932,00 zł

Termin realizacji: 01.12.2016 – 30.05.2016

logo logo


Cyfrowa historia Bydgoszczy

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura cyfrowa oraz ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Koszt całkowity: 25.032,00 zł

Dofinansowanie MKiDN: 20.500,00 zł

Środki Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 4.500,00 zł

środki własne: 32,00 zł

Termin realizacji: 01.09.2016 – 31.12.2016

logo logo


Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w roku 2016

Program realizowany ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Termin realizacji: 2.06.2016 – 30.11.2016

logo logo


V Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci „LiterObrazki”

Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz przez Miasto Bydgoszcz

Koszt całkowity: 50.000,11 zł

Środki Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 8.000,00 zł

budżet Miasta Bydgoszczy: 10.000,00 zł

środki własne: 32.000,11 zł

Termin realizacji: 01.06.2016 – 31.12.2016

logo logo


Tydzień Bibliotek 2016

Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Oddział w Bydgoszczy

Zadanie dofinansowane przez Miasto Bydgoszcz

Koszt całkowity: 5.000,00 zł

Dofinansowanie Miasto Bydgoszcz: 5.000,00 zł

Termin realizacji: 4.05.2016-27.06.2016

logo logo


Biblioteka –dobrym miejscem

Dofinansowano ze środków finansowych Instytutu Książki w ramach zadania Szkolenia dla bibliotekarzy 2016 oraz ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Koszt całkowity: 64.400,00 zł

Dofinansowanie Instytutu Książki: 48.300,00 zł

Środki Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 16.100,00 zł

Termin realizacji: 07.03.2016-15.12.2016

herbUM

logo herbUM


Księgi do ratowania

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo kulturowe – priorytet: Wspieranie działań muzealnych oraz ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Koszt całkowity: 61.500,12 zł

Dofinansowanie MKiDN: 48.900,00 zł

Środki Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 12.600,00 zł

środki własne: 0,12 zł

Termin realizacji: 01.03.2016-15.12.2016

logo logo


Poszerzenie pola dźwięku. Koncerty na strychu

Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Oddział w Bydgoszczy

Zadanie dofinansowane przez Miasto Bydgoszcz

Koszt całkowity: 6.000,00 zł

Dofinansowanie Miasto Bydgoszcz: 6.000,00 zł

Termin realizacji: 22.02.2016-20.05.2016

logo logo


Dyskusyjne Kluby Książki

Program dotacyjny dla wojewódzkich bibliotek publicznych realizowany przez Instytut Książki.

Koszt całkowity: 88.400,00 zł

Dofinansowanie Instytutu Ksiażki: 80.400 zł

środki własne: 3.000,00 zł

środki Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 5.000,00 zł

Termin realizacji: 04.01.2016-15.12.2016

herbUM

 

 
Wykorzystać szansę. Digitalizacja zbiorów WiMBP w Bydgoszczy

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego Kultura+ w ramach programu Programu Wieloletniego Kultura+, priorytet: Digitalizacja oraz ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Koszt całkowity: 212.702,00 zł

Środki Programu KULTURA +: 169.800,00 zł

środki Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 42.902,00 zł

Termin realizacji: 20.04.2015-31.12.2015

logo logo logo logo logo


Biblie w remoncie

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo kulturowe – priorytet: Wspieranie działań muzealnych oraz ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Koszt całkowity: 52.300,00 zł

Dofinansowanie MKiDN: 40.000,00 zł

Środki Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 12.300,00 zł

Termin realizacji: 01.04.2015-13.11.2015

logologo


Tydzień Bibliotek 2015

Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Oddział w Bydgoszczy

Zadanie finansowane ze środków Miasta Bydgoszczy

Koszt całkowity: 6.000,00 zł

Dofinansowanie Miasto Bydgoszcz: 6.000,00 zł

Termin realizacji: 30.03.2015-26.06.2015

logologo


Teatr Miejski online

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Teatr 2015 – priorytet: 250-lecie teatru publicznego w Polsce oraz ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Koszt całkowity: 35.000,00 zł

Dofinansowanie MKiDN: 20.000,00 zł

Środki Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 15.000,00 zł

Termin realizacji: 09.03.2015-31.12.2015

logologo


Biblioteki nowych możliwości

Dofinansowano ze środków finansowych Instytutu Książki w ramach zadania Szkolenia dla bibliotekarzy 2015 oraz ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Koszt całkowity: 50.000,00 zł

Dofinansowanie Instytutu Książki: 40.000,00 zł

Środki Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 10.000,00 zł

Termin realizacji: 02.03.2015-15.12.2015

herbUM

logo herbUM


IV Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci LiterObrazki

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Promocja literatury i czytelnictwa – priorytet: Promocja czytelnictwa

Koszt całkowity: 67.997,12 zł

Dofinansowanie MKiDN: 35.057,16 zł

Środki własne: 32.939,96 zł

Termin realizacji: 02.03.2015- 30.09.2015

MKiDN


Dyskusyjne Kluby Książki

Program dotacyjny dla wojewódzkich bibliotek publicznych realizowany przez Instytut Książki.

Koszt całkowity: 80.602,60 zł

Dofinansowanie Instytutu Książki: 75.600,00 zł

środki własne: 5.002,60 zł

Termin realizacji: 05.01.2015-15.12.2015

herbUM

 

 
Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Grunwaldzkiej w Bydgoszczy

Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Koszt całkowity: 59.228,00 zł

Środki Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 49.319,15 zł

Środki własne: 9.908,85 zł

Termin realizacji: 05-30.11.2014

herbUM

 

 


Bibliotekarze na miarę XXI wieku!

Dofinansowano ze środków finansowych Instytutu Książki w ramach zadania Szkolenia dla bibliotekarzy 2014 oraz ze środków własnych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy.

Koszt całkowity: 44.300,60 zł

Dofinansowanie Instytutu Książki: 36.769,00 zł

środki własne: 7.531,60 zł

Termin realizacji: 22.09.2014-15.12.2014

herbUM

logo


Cyfrowa Historia codzienności

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego Kultura+ w ramach programu Wieloletni Program Rządowy Kultura +, priorytet: Digitalizacja oraz ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Koszt całkowity: 202.350,00 zł

Dofinansowanie MKiDN: 161.400,00 zł

środki Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 40.950,00 zł

Termin realizacji: 01.09.2014 – 17.07.2015

logo logo logo logo logo


Zakup książek drukowanych dużą czcionką

Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach dotacji celowej.

Koszt całkowity: 21.917,00 zł

środki Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 21.917,00 zł

Termin realizacji: 01.06.2014- 30.11.2014

herbUM

 

 


Poezja/proza - II bydgoskie spotkania z literaturą

Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Oddział w Bydgoszczy

Zadanie dofinansowane ze środków Miasta Bydgoszczy

Koszt całkowity: 4.400,00 zł

Dofinansowanie Miasto Bydgoszcz: 4.400,00 zł

Termin realizacji: 01.04.2014-23.05.2014

logologo


Księgi do ratowania

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo kulturowe – priorytet: Wspieranie działań muzealnych oraz ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Koszt całkowity: 43.300,00 zł

Dofinansowanie MKiDN: 34.500,00 zł

Środki Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 8.800,00 zł

Termin realizacji: 03.03.2014-24.10.2014

logologo


Biblia w remoncie

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo kulturowe – priorytet: Wspieranie działań muzealnych oraz ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Koszt całkowity: 28.300,00 zł

Dofinansowanie MKiDN: 22.600,00 zł

Środki Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 5.700,00 zł

Termin realizacji: 03.03.2014-24.10.2014

logologo


III Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci LiterObrazki

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Promocja literatury i czytelnictwa – priorytet: Promocja czytelnictwa oraz ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Koszt całkowity: 139.589,13 zł

Dofinansowanie MKiDN: 90.000,00 zł

Środki Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 49.500,00 zł

środki własne: 89,13 zł

Termin realizacji: 03.03.2014- 30.09.2014

logologologo


Dyskusyjne Kluby Książki

Program dotacyjny dla wojewódzkich bibliotek publicznych realizowany przez Instytut Książki.

Koszt całkowity: 70.453,27 zł

Dofinansowanie Instytutu Ksiażki: 68.400,00 zł

środki własne: 2.053,27 zł

Termin realizacji: 02.01.2014-15.12.2014

herbUM

 

 
Nowa jakość infrastruktury WiMBP w Bydgoszczy

Zakup komputerów dofinansowano ze środków Instytutu Książki w ramach programu Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2013.

Koszt całkowity: 90.095,04 zł

Dofinansowanie Instytutu Książki: 76.580,78 zł

środki własne: 10.872,22 zł

Termin realizacji: 20.10.2013- 20.12.2013

herbUM


Lokomotyw - wokół Tuwima

Zrealizowano ze środków finansowych Instytutu Książki w ramach obchodów Roku Tuwima 2013

Koszt całkowity: 48.204,00 zł

Dofinansowanie Instytutu Książki: 36.100,00 zł

środki własne: 12.104,00 zł

Termin realizacji: 02.09.2013 – 15.11.2013

herbUM

 

 


Szkolenia dla bibliotekarzy bibliotek samorządowych

Dofinansowano ze środków finansowych Instytutu Książki w ramach zadania Szkolenia dla bibliotekarzy 2013 oraz ze środków własnych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy.

Koszt całkowity: 36.900,00 zł

Dofinansowanie Instytutu Książki: 30.450,00 zł

środki własne: 6.450,00 zł

Termin realizacji: 01.08.2013 – 15.12.2013

herbUM

 

 


Rosnę z książką

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Promocja literatury i czytelnictwa – priorytet: Promocja czytelnictwa

Koszt całkowity: 28.000,00 zł

Dofinansowanie MKiDN: 20.000,00 zł

Środki własne: 8.000,00 zł

Termin realizacji: 22.04.2013- 16.12.2013

MKiDN


Poezja/proza – Bydgoskie Spotkania z Literaturą

Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Oddział w Bydgoszczy

Zadanie finansowane ze środków Miasta Bydgoszczy

Koszt całkowity: 5.000,00 zł

Dofinansowanie Miasto Bydgoszcz: 5.000,00 zł

Termin realizacji: 8.04.2013-24.05.2013

logologo


Księgi do ratowania

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo kulturowe – priorytet: Wspieranie działań muzealnych oraz ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Koszt całkowity: 29.770,00 zł

Dofinansowanie MKiDN: 23.687,00 zł

Środki Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 6.083,00 zł

Termin realizacji: 04.03.2013-14.10.2013

logologo


II Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci LiterObrazki

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Promocja literatury i czytelnictwa – priorytet: Promocja czytelnictwa oraz ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Koszt całkowity: 106.500,00 zł

Dofinansowanie MKiDN: 65.000,00 zł

Środki Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 41.500,00 zł

Termin realizacji: 01.03.2013- 30.09.2013

logologo


Dyskusyjne Kluby Książki

Program dotacyjny dla wojewódzkich bibliotek publicznych realizowany przez Instytut Książki.

Koszt całkowity: 73.500,00 zł

Dofinansowanie IK: 71.500 zł

środki własne: 2.000,00 zł

Termin realizacji: 01.2013-15.12.2013

herbUM

 

 
Historia. Drzwi otwarte.

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego Kultura+ w ramach programu Wieloletni Program Rządowy Kultura +, priorytet: Digitalizacja

Koszt całkowity: 103.522,00 zł

Dofinansowanie MKiDN: 73.380,00 zł

środki włane: 30.142,00 zł

Termin realizacji: 15.10.2012- 31.07.2013

logologologo


Wakacje letnie 2012 – Olimpiada w Bibliotece

Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Oddział w Bydgoszczy

Zadanie dofinansowane ze środków Miasta Bydgoszcz

Koszt całkowity: 3.620,00 zł

Dofinansowanie Miasto Bydgoszcz: 1.520,00 zł

Środki WiMBP: 2.100,00 zł

Termin realizacji: 30.06.2012 – 31.08.2012

logologo


Adaptacje

Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Oddział w Bydgoszczy

Zadanie dofinansowane ze środków Miasta Bydgoszcz

Koszt całkowity: 23.550,00 zł

Dofinansowanie Miasto Bydgoszcz: 12.000,00 zł

Środki WiMBP: 11.550,00 zł

Termin realizacji: 28.05.2012 – 07.12.2012

logologo


Księgi pod specjalnym nadzorem

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Rozwój infrastruktury kultury – priorytet: Infrastruktura kultury oraz z dotacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Koszt całkowity: 189.091,00 zł

Dofinansowanie MKiDN: 49.000,00 zł

Środki Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 140.091,00 zł

Termin realizacji: 07.05.2012 – 30.11.2012

logologo


Zabawa sztuką – Cykl imprez z okazji Obchodów Roku Leona Wyczółkowskiego

Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Oddział w Bydgoszczy

Zadanie współfinansowane ze środków Miasta Bydgoszcz

Koszt całkowity: 8.295,00 zł

Dofinansowanie Miasto Bydgoszcz: 4.800,00 zł

Środki WiMBP: 2.550,00 zł

praca wolontariuszy: 945,00 zł

Termin realizacji: 5.04.2012-27.04.2012

logologo


Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci LiterObrazki

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Promocja literatury i czytelnictwa – priorytet: Promocja czytelnictwa oraz ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Koszt całkowity: 62.850,00 zł

Dofinansowanie MKiDN: 37.680,00 zł

Środki Samorządu WK-P: 25.170,00 zł

Termin realizacji: 01.03.2012- 30.11.2012

logologo


Książki do ratowania

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo kulturowe – priorytet: Wspieranie działań muzealnych

Koszt całkowity: 36.000,00 zł

Dofinansowanie MKiDN: 26.000,00 zł

Środki własne: 10.000,00 zł

Termin realizacji: 01.03.2012-30.10.2012

MKiDN


Ferie zimowe 2012 - Na ratunek Ziemi

Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Oddział w Bydgoszczy.

Zadanie dofinansowane przez Miasto Bydgoszcz

Koszt całkowity: 3.250,00 zł

Dofinansowanie Miasto: 2.200,00 zł

Środki WiMBP: 1.050,00 zł

logologo


Szkolenia dla bibliotekarzy

Dofinansowano ze środków Instytutu Książki w ramach programu Biblioteka+.

Koszt całkowity: 98.209,77 zł

Dofinansowanie IK: 93.209,77 zł

środki własne: 5.000,00 zł

herbUM

 


Zakup wyposażenia - Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. W. Bełzy w Bydgoszczy

Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

herbUM

 

 Skip to content