Realizowane projekty

Zakup nowości wydawniczych

Całkowity koszt: 114.403,00 zł

Dofinansowanie MKiDN: 114.403,00 zł

logo

Zakupy inwestycyjne dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy

Zadanie finansowane ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Szacunkowy koszt inwestycji: 75.090,00 zł

Dotacja celowa Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 47.399,00 zł.

Środki własne: 27.691,00 zł.

 

Droga do nowoczesności – aktualizacja dokumentacji projektowej

Zadanie finansowane ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Dotacja celowa Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego:  111.000,00 zł.

 

Remont pomieszczeń magazynowych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy

Zadanie finansowane ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Całkowity Koszt inwestycji: 112.601,08

 

Bezpieczny e-senior

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach naboru 1/G/2019 Stowarzyszenia Bydgoskiej Lokalnej Grupy Działania „Dwie Rzeki” (ze środków EFS w ramach RLKS) „Projekt grantowy Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania Dwie Rzeki”, RPKP.11.01.00-IZ.00-04-134/17

Koszt całkowity projektu: 36.619,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 34.250,00 zł

Termin realizacji: 1.07.2019-31.12.2019

Więcej informacji TUTAJ

  

Dyskusyjne Kluby Książki

Koszt całkowity projektu: 90.000 zł

Instytut Książki: 85.000 zł

Województwo Kujawsko-Pomorskie: 5.000 zł

Biblioteka – Twórczo i aktywnie

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Partnerstwo dla książki oraz z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Koszt całkowity projektu: 40.000,00 zł

Dofinansowanie MKiDN: 23.100,00 zł

budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 16.900,00 zł

logo    

Kompanijka

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Partnerstwo dla książki oraz z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Koszt całkowity projektu: 31.000,00 zł

Dofinansowanie MKiDN: 15.400,00 zł

budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 15.600,00 zł

logo    

Biblioteka na wynos

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Promocja czytelnictwa oraz z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Koszt całkowity projektu: 50.000,00 zł

Dofinansowanie MKiDN: 30.905 ,00 zł

budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 15.000 ,00 zł

środki własne: 4.095,00 zł

logo    

Kultura w zasięgu 2.0

Finansowanie:
122.498,10 – Województwo Kujawsko-Pomorskie
694.155,90 – środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

  

Realizacja: 2018-2020

Droga do Nowoczesności” – remont dachu i adaptacja pomieszczeń magazynowych w zabytkowym budynku przy ul. Stary Rynek 22 w Bydgoszczy

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku dla Działania 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, PODDZIAŁANIA 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT

Koszt całkowity projektu: 150.066,19 zł

Dofinansowanie EFRR: 99.989,10 zł

Wkład własny: 50.077,09 zł

Termin realizacji: 16.03.2018-31.12.2019

Więcej informacji TUTAJ

„Droga do Nowoczesności” – prace remontowo-konserwatorskie zabytkowej klatki schodowej budynku przy ul. Długiej 39 w Bydgoszczy

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku dla Działania 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, PODDZIAŁANIA 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT

Koszt całkowity projektu: 153.177,37 zł

Dofinansowanie EFRR: 99.994,19 zł

Wkład własny: 53.183,18 zł

Termin realizacji: 16.03.2018-31.12.2019

Więcej informacji TUTAJ

LiterObrazki – Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Promocja czytelnictwa, z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz przez Miasto Bydgoszcz

Koszt całkowity projektu w 2019 roku: 215.300,00 zł

Dofinansowanie MKiDN: 132.300,00 zł

budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 48.000,00 zł

budżet Miasta Bydgoszczy: 20.000,00 zł

środki własne: 15.000,00 zł

logo   logo

Od skarbów renesansu do dwudziestowiecznej Bydgoszczy

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Koszt całkowity: 2019 – 24.600 zł

Dofinansowanie MKiDN: 19.500 zł

Województwo Kujawsko-Pomorskie: 5.100 zł

Termin realizacji: 18 maja 2018 – 30 września 2019

logologo

„Droga do Nowoczesności” – remont dachu i adaptacja pomieszczeń magazynowych w zabytkowym budynku przy ul. Stary Rynek 22 w Bydgoszczy

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku dla Działania 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, PODDZIAŁANIA 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT

Koszt całkowity projektu: 150.066,19 zł

Dofinansowanie EFRR: 99.989,10 zł

Wkład własny: 50.077,09 zł

Termin realizacji: 16.03.2018-31.12.2019

„Droga do Nowoczesności” – prace remontowo-konserwatorskie zabytkowej klatki schodowej budynku przy ul. Długiej 39 w Bydgoszczy

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku dla Działania 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, PODDZIAŁANIA 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT

Koszt całkowity projektu: 153.177,37 zł

Dofinansowanie EFRR: 99.994,19 zł

Wkład własny: 53.183,18 zł

Termin realizacji: 16.03.2018-31.12.2019

Zakup książek drukowanych dużą czcionką

Całkowity koszt: 10.000,00 zł

Województwo Kujawsko-Pomorskie: 10.000,00 zł

Zakup nowości wydawniczych

Całkowity koszt: 114.453,00 zł

Dofinansowanie MKiDN: 114.453,00 zł

logo

Remont dachu

Całkowity koszt: 20.520 zł

Województwo Kujawsko-Pomorskie: 18.764,00 zł

Dyskusyjne Kluby Książki podregionu bydgoskiego

Wartość projektu: 87.700 zł

Instytut Książki: 82.700 zł

Województwo Kujawsko-Pomorskie: 5.000 zł

Realizacja:  2 stycznia – 14 grudnia 2018

LiterObrazki – Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Promocja czytelnictwa, z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz przez Miasto Bydgoszcz

Koszt całkowity projektu w 2018 roku: 197.300,00 zł

Dofinansowanie MKiDN: 139.300,00 zł

budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 43.000,00 zł

budżet Miasta Bydgoszczy: 10.000,00 zł

środki własne: 5.000,00 zł

Termin realizacji: 15.05.2018 – 31.10.2019

logo  logo  logo

Zakupy inwestycyjne dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy

Całkowity koszt: 95.000 zł

Finansowanie:

Środki Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Realizacja: II kw 2018

Od skarbów renesansu do dwudziestowiecznej Bydgoszczy

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Koszt całkowity: 2018 – 85.000 zł

Dofinansowanie MKiDN: 67.200 zł

Województwo Kujawsko-Pomorskie: 17.800 zł

Termin realizacji: 18 maja 2018 – 30 września 2019

logologo

Kultura w zasięgu 2.0

Finansowanie:
141.967,35 – Województwo Kujawsko-Pomorskie
804.481,65 – środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

  

Realizacja: 2018-2019

Zdigitalizowane dzieje międzywojennej Bydgoszczy

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura cyfrowa oraz ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Koszt całkowity: 108.600,00 zł

Dofinansowanie MKiDN: 85.000,00 zł

Środki Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 23.600,00 zł

Termin realizacji: 05.07.2017 – 31.12.2017

logo  logo

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w roku 2017

Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

Dofinansowanie MKiDN: 116.889,00 zł

Termin realizacji: 5.06.2017 – 30.11.2017

logo    logo

Tydzień Bibliotek 2017

Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Oddział w Bydgoszczy

Zadanie dofinansowane przez Miasto Bydgoszcz

Koszt całkowity: 5.000,00 zł

Dofinansowanie Miasto Bydgoszcz: 5.000,00 zł

Termin realizacji: 5.05.2017-21.07.2017

logo   logo

Zakup wyposażenia

Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz przez Miasto Bydgoszcz

Koszt całkowity: 140.000,00 zł

Dofinansowanie Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 60.000,00 zł

Dofinansowanie Miasta Bydgoszczy: 80.000,00 zł

Termin realizacji: 12.04.2017 – 15.10.2017

logo    logo

LiterObrazki - VI Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Promocja czytelnictwa, ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz przez Miasto Bydgoszcz

Koszt całkowity: 186.000,00 zł

Dofinansowanie MKiDN: 136.800,00 zł

Środki Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 29,200,00 zł

budżet Miasta Bydgoszczy: 15.000,00 zł

środki własne: 5.000,00 zł

Termin realizacji: 01.03.2017 – 18.12.2017

logo  logo  logo

Warsztat kreatywnego bibliotekarza

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Partnerstwo dla książki oraz ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Koszt całkowity: 62.000,00 zł

Dofinansowanie MKiDN: 49.000,00 zł

Środki Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 13,000,00 zł

Termin realizacji: 01.03.2017 – 30.11.2017

logologo

Po drodze z książką

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Partnerstwo dla książki oraz ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Koszt całkowity: 69.700,00 zł

Dofinansowanie MKiDN: 49.600,00 zł

Środki Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 20,100,00 zł

Termin realizacji: 01.03.2017 – 29.09.2017

logologo

Poszerzenie pola dźwięku #2

Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Oddział w Bydgoszczy

Zadanie dofinansowane przez Miasto Bydgoszcz

Koszt całkowity: 6.000,00 zł

Dofinansowanie Miasto Bydgoszcz: 6.000,00 zł

Termin realizacji: 1.03.2017-26.05.2017

logo   logo

Droga do Nowoczesności – przygotowanie dokumentacji projektowej

Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz przez Miasto Bydgoszcz

Koszt całkowity: 275.864,00 zł

Środki Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 137,932,00 zł

budżet Miasta Bydgoszczy: 137.932,00 zł

Termin realizacji: 01.12.2016 – 30.05.2016

logo    logo

Cyfrowa historia Bydgoszczy

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura cyfrowa oraz ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Koszt całkowity: 25.032,00 zł

Dofinansowanie MKiDN: 20.500,00 zł

Środki Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 4.500,00 zł

środki własne: 32,00 zł

Termin realizacji: 01.09.2016 – 31.12.2016

logo  logo

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w roku 2016

Program realizowany ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Termin realizacji: 2.06.2016 – 30.11.2016

logo    logo

V Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci „LiterObrazki”

Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz przez Miasto Bydgoszcz

Koszt całkowity: 50.000,11 zł

Środki Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 8.000,00 zł

budżet Miasta Bydgoszczy: 10.000,00 zł

środki własne: 32.000,11 zł

Termin realizacji: 01.06.2016 – 31.12.2016

logo    logo

Tydzień Bibliotek 2016

Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Oddział w Bydgoszczy

Zadanie dofinansowane przez Miasto Bydgoszcz

Koszt całkowity: 5.000,00 zł

Dofinansowanie Miasto Bydgoszcz: 5.000,00 zł

Termin realizacji: 4.05.2016-27.06.2016

logo   logo

Biblioteka –dobrym miejscem

Dofinansowano ze środków finansowych Instytutu Książki w ramach zadania  Szkolenia dla bibliotekarzy 2016 oraz ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Koszt całkowity: 64.400,00 zł

Dofinansowanie Instytutu Książki: 48.300,00 zł

Środki Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 16.100,00 zł

Termin realizacji: 07.03.2016-15.12.2016

herbUM

logo   herbUM

Księgi do ratowania

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo  kulturowe – priorytet: Wspieranie działań muzealnych oraz ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Koszt całkowity: 61.500,12 zł

Dofinansowanie MKiDN: 48.900,00 zł

Środki Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 12.600,00 zł

środki własne: 0,12 zł

Termin realizacji: 01.03.2016-15.12.2016

logo  logo

Poszerzenie pola dźwięku. Koncerty na strychu

Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Oddział w Bydgoszczy

Zadanie dofinansowane przez Miasto Bydgoszcz

Koszt całkowity: 6.000,00 zł

Dofinansowanie Miasto Bydgoszcz: 6.000,00 zł

Termin realizacji: 22.02.2016-20.05.2016

logo   logo

Dyskusyjne Kluby Książki

Program dotacyjny dla wojewódzkich bibliotek publicznych realizowany przez Instytut Książki.

Koszt całkowity: 88.400,00 zł

Dofinansowanie Instytutu Ksiażki: 80.400 zł

środki własne: 3.000,00 zł

środki Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 5.000,00 zł

Termin realizacji: 04.01.2016-15.12.2016

herbUM

 

 

Wykorzystać szansę. Digitalizacja zbiorów WiMBP w Bydgoszczy

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego Kultura+ w ramach programu Programu Wieloletniego Kultura+, priorytet: Digitalizacja oraz ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Koszt całkowity: 212.702,00 zł

Środki Programu KULTURA +: 169.800,00 zł

środki Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 42.902,00 zł

Termin realizacji: 20.04.2015-31.12.2015

logo   logo   logo   logo   logo

Biblie w remoncie

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo  kulturowe – priorytet: Wspieranie działań muzealnych oraz ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Koszt całkowity: 52.300,00 zł

Dofinansowanie MKiDN: 40.000,00 zł

Środki Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 12.300,00 zł

Termin realizacji: 01.04.2015-13.11.2015

logologo

Tydzień Bibliotek 2015

Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Oddział w Bydgoszczy

Zadanie finansowane ze środków Miasta Bydgoszczy

Koszt całkowity: 6.000,00 zł

Dofinansowanie Miasto Bydgoszcz: 6.000,00 zł

Termin realizacji: 30.03.2015-26.06.2015

logologo

Teatr Miejski online

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Teatr 2015 – priorytet: 250-lecie teatru publicznego w Polsce oraz ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Koszt całkowity: 35.000,00 zł

Dofinansowanie MKiDN: 20.000,00 zł

Środki Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 15.000,00 zł

Termin realizacji: 09.03.2015-31.12.2015

logologo

Biblioteki nowych możliwości

Dofinansowano ze środków finansowych Instytutu Książki w ramach zadania  Szkolenia dla bibliotekarzy 2015 oraz ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Koszt całkowity: 50.000,00 zł

Dofinansowanie Instytutu Książki: 40.000,00 zł

Środki Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 10.000,00 zł

Termin realizacji: 02.03.2015-15.12.2015

herbUM

logo   herbUM

IV Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci LiterObrazki

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Promocja literatury i czytelnictwa – priorytet: Promocja czytelnictwa

Koszt całkowity: 67.997,12 zł

Dofinansowanie MKiDN: 35.057,16 zł

Środki własne: 32.939,96 zł

Termin realizacji: 02.03.2015- 30.09.2015

MKiDN

Dyskusyjne Kluby Książki

Program dotacyjny dla wojewódzkich bibliotek publicznych realizowany przez Instytut Książki.

Koszt całkowity: 80.602,60 zł

Dofinansowanie Instytutu Książki: 75.600,00 zł

środki własne: 5.002,60 zł

Termin realizacji: 05.01.2015-15.12.2015

herbUM

 

 

Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Grunwaldzkiej w Bydgoszczy

Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Koszt całkowity: 59.228,00 zł

Środki Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 49.319,15 zł

Środki własne: 9.908,85 zł

Termin realizacji: 05-30.11.2014

herbUM

 

 

Bibliotekarze na miarę XXI wieku!

Dofinansowano ze środków finansowych Instytutu Książki w ramach zadania  Szkolenia dla bibliotekarzy 2014 oraz ze środków własnych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy.

Koszt całkowity: 44.300,60 zł

Dofinansowanie Instytutu Książki: 36.769,00 zł

środki własne: 7.531,60 zł

Termin realizacji: 22.09.2014-15.12.2014

herbUM

logo

Cyfrowa Historia codzienności

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego Kultura+ w ramach programu Wieloletni Program Rządowy Kultura +, priorytet: Digitalizacja oraz ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Koszt całkowity: 202.350,00 zł

Dofinansowanie MKiDN: 161.400,00 zł

środki Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 40.950,00 zł

Termin realizacji: 01.09.2014 – 17.07.2015

logo   logo   logo   logo   logo

Zakup książek drukowanych dużą czcionką

Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach dotacji celowej.

Koszt całkowity: 21.917,00 zł

środki Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 21.917,00 zł

Termin realizacji: 01.06.2014- 30.11.2014

herbUM

 

 

Poezja/proza - II bydgoskie spotkania z literaturą

Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Oddział w Bydgoszczy

Zadanie dofinansowane ze środków Miasta Bydgoszczy

Koszt całkowity: 4.400,00 zł

Dofinansowanie Miasto Bydgoszcz: 4.400,00 zł

Termin realizacji: 01.04.2014-23.05.2014

logologo

Księgi do ratowania

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo  kulturowe – priorytet: Wspieranie działań muzealnych oraz ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Koszt całkowity: 43.300,00 zł

Dofinansowanie MKiDN: 34.500,00 zł

Środki Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 8.800,00 zł

Termin realizacji: 03.03.2014-24.10.2014

logologo

Biblia w remoncie

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo  kulturowe – priorytet: Wspieranie działań muzealnych oraz ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Koszt całkowity: 28.300,00 zł

Dofinansowanie MKiDN: 22.600,00 zł

Środki Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 5.700,00 zł

Termin realizacji: 03.03.2014-24.10.2014

logologo

III Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci LiterObrazki

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Promocja literatury i czytelnictwa – priorytet: Promocja czytelnictwa oraz ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Koszt całkowity: 139.589,13 zł

Dofinansowanie MKiDN: 90.000,00 zł

Środki Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 49.500,00 zł

środki własne: 89,13 zł

Termin realizacji: 03.03.2014- 30.09.2014

logologologo

Dyskusyjne Kluby Książki

Program dotacyjny dla wojewódzkich bibliotek publicznych realizowany przez Instytut Książki.

Koszt całkowity: 70.453,27 zł

Dofinansowanie Instytutu Ksiażki: 68.400,00 zł

środki własne: 2.053,27 zł

Termin realizacji: 02.01.2014-15.12.2014

herbUM

 

 

Nowa jakość infrastruktury WiMBP w Bydgoszczy

Zakup komputerów dofinansowano ze środków Instytutu Książki w ramach programu Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2013.

Koszt całkowity: 90.095,04 zł

Dofinansowanie Instytutu Książki: 76.580,78 zł

środki własne: 10.872,22 zł

Termin realizacji: 20.10.2013- 20.12.2013

herbUM

Lokomotyw - wokół Tuwima

Zrealizowano ze środków finansowych Instytutu Książki w ramach obchodów Roku Tuwima 2013

Koszt całkowity: 48.204,00 zł

Dofinansowanie Instytutu Książki: 36.100,00 zł

środki własne: 12.104,00 zł

Termin realizacji: 02.09.2013 – 15.11.2013

herbUM

 

 

Szkolenia dla bibliotekarzy bibliotek samorządowych

Dofinansowano ze środków finansowych Instytutu Książki w ramach zadania  Szkolenia dla bibliotekarzy 2013 oraz ze środków własnych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy.

Koszt całkowity: 36.900,00 zł

Dofinansowanie Instytutu Książki: 30.450,00 zł

środki własne: 6.450,00 zł

Termin realizacji: 01.08.2013 – 15.12.2013

herbUM

 

 

Rosnę z książką

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Promocja literatury i czytelnictwa – priorytet: Promocja czytelnictwa

Koszt całkowity: 28.000,00 zł

Dofinansowanie MKiDN: 20.000,00 zł

Środki własne: 8.000,00 zł

Termin realizacji: 22.04.2013- 16.12.2013

MKiDN

Poezja/proza – Bydgoskie Spotkania z Literaturą

Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Oddział w Bydgoszczy

Zadanie finansowane ze środków Miasta Bydgoszczy

Koszt całkowity: 5.000,00 zł

Dofinansowanie Miasto Bydgoszcz: 5.000,00 zł

Termin realizacji: 8.04.2013-24.05.2013

logologo

Księgi do ratowania

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo  kulturowe – priorytet: Wspieranie działań muzealnych oraz ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Koszt całkowity: 29.770,00 zł

Dofinansowanie MKiDN: 23.687,00 zł

Środki Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 6.083,00 zł

Termin realizacji: 04.03.2013-14.10.2013

logologo

II Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci LiterObrazki

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Promocja literatury i czytelnictwa – priorytet: Promocja czytelnictwa oraz ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Koszt całkowity: 106.500,00 zł

Dofinansowanie MKiDN: 65.000,00 zł

Środki Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 41.500,00 zł

Termin realizacji: 01.03.2013- 30.09.2013

logologo

Dyskusyjne Kluby Książki

Program dotacyjny dla wojewódzkich bibliotek publicznych realizowany przez Instytut Książki.

Koszt całkowity: 73.500,00 zł

Dofinansowanie IK: 71.500 zł

środki własne: 2.000,00 zł

Termin realizacji: 01.2013-15.12.2013

herbUM

 

 

Historia. Drzwi otwarte.

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego Kultura+ w ramach programu Wieloletni Program Rządowy Kultura +, priorytet: Digitalizacja

Koszt całkowity: 103.522,00 zł

Dofinansowanie MKiDN: 73.380,00 zł

środki włane: 30.142,00 zł

Termin realizacji: 15.10.2012- 31.07.2013

logologologo

Wakacje letnie 2012 – Olimpiada w Bibliotece

Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Oddział w Bydgoszczy

Zadanie dofinansowane ze środków Miasta Bydgoszcz

Koszt całkowity: 3.620,00 zł

Dofinansowanie Miasto Bydgoszcz: 1.520,00 zł

Środki WiMBP: 2.100,00 zł

Termin realizacji: 30.06.2012 – 31.08.2012

logologo

Adaptacje

Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Oddział w Bydgoszczy

Zadanie dofinansowane ze środków Miasta Bydgoszcz

Koszt całkowity: 23.550,00 zł

Dofinansowanie Miasto Bydgoszcz: 12.000,00 zł

Środki WiMBP: 11.550,00 zł

Termin realizacji: 28.05.2012 – 07.12.2012

logologo

Księgi pod specjalnym nadzorem

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Rozwój infrastruktury kultury – priorytet: Infrastruktura kultury oraz z dotacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Koszt całkowity: 189.091,00 zł

Dofinansowanie MKiDN: 49.000,00 zł

Środki Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 140.091,00 zł

Termin realizacji: 07.05.2012 – 30.11.2012

logologo

Zabawa sztuką – Cykl imprez z okazji Obchodów Roku Leona Wyczółkowskiego

Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Oddział w Bydgoszczy

Zadanie współfinansowane ze środków Miasta Bydgoszcz

Koszt całkowity: 8.295,00 zł

Dofinansowanie Miasto Bydgoszcz: 4.800,00 zł

Środki WiMBP: 2.550,00 zł

praca wolontariuszy: 945,00 zł

Termin realizacji: 5.04.2012-27.04.2012

logologo

Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci LiterObrazki

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Promocja literatury i czytelnictwa – priorytet: Promocja czytelnictwa oraz ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Koszt całkowity: 62.850,00 zł

Dofinansowanie MKiDN: 37.680,00 zł

Środki Samorządu WK-P: 25.170,00 zł

Termin realizacji: 01.03.2012- 30.11.2012

logologo

Książki do ratowania

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo  kulturowe – priorytet: Wspieranie działań muzealnych

Koszt całkowity: 36.000,00 zł

Dofinansowanie MKiDN: 26.000,00 zł

Środki własne: 10.000,00 zł

Termin realizacji: 01.03.2012-30.10.2012

MKiDN

Ferie zimowe 2012 - Na ratunek Ziemi

Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Oddział w Bydgoszczy.

Zadanie dofinansowane przez Miasto Bydgoszcz

Koszt całkowity: 3.250,00 zł

Dofinansowanie Miasto: 2.200,00 zł

Środki WiMBP: 1.050,00 zł

logologo

Szkolenia dla bibliotekarzy

Dofinansowano ze środków Instytutu Książki w ramach programu Biblioteka+.

Koszt całkowity: 98.209,77 zł

Dofinansowanie IK: 93.209,77 zł

środki własne: 5.000,00 zł

herbUM

 

Zakup wyposażenia - Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. W. Bełzy w Bydgoszczy

Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

herbUM