Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

+48 52 33 99 200Biuletyn Informacji Publicznej Unia Europejska

Publikacje


Konkurs został zorganizowany przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. dr. W. Bełzy w  Bydgoszczy pod honorowym patronatem starosty żnińskiego. Partnerem była szkoła podstawowa im. Wandy Dobaczewskiej w Gąsawie.

Konkurs miał na celu upamiętnienie twórczości Wandy Dobaczewskiej, polskiej pisarki, poetki, publicystki, autorki sztuk dla teatrów kukiełkowych oraz animatorki kultury. W roku 2020 minęła setna rocznica debiutu literackiego Wandy Dobaczewskiej (z domu Niedziałkowskiej), która swoją drogę literacką rozpoczęła wydaniem tomiku poetyckiego „Na chwałę słońca” w Wielkopolskiej Księgarni Nakładowej w Poznaniu (1920).

 

Efektem I Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Wandy Dobaczewskiej jest publikacja zawierająca nagrodzone i wyróżnione prace.

Publikacja – zobacz 

Galeria zdjęć – zobacz 

 


Nagrodzone i wyróżnione prace II Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Wandy Dobaczewskiej „Na chwałę słońca”.  

 

Publikacja  – zobacz


Nagrodzone i wyróżnione prace III Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Wandy Dobaczewskiej „Na chwałę słońca”.  

 

Publikacja 2023 – zobacz

 

Skarby Książnicy Bydgoskiej : zabytkowe zbiory Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy / Joanna Matyasik – podgląd


BIBLIOGRAFIA REGIONALNA

Bibliografia regionalna opracowywana jest w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy od 1987 roku. Początkowo swym zasięgiem obejmowała województwo bydgoskie w granicach z lat 1975-1998, a od roku 1999, po reformie administracyjnej, uwzględnia materiały dotyczące powiatów: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, świeckiego, tucholskiego, żnińskiego.

Bibliografia ma charakter przedmiotowo-podmiotowy. Jej zakres tematyczny obejmuje wszystkie dziedziny wiedzy, rejestruje książki, fragmenty książek, recenzje, czasopisma, artykuły z prasy ogólnopolskiej i regionalnej.

Niezależną od bibliografii bieżącej bazę stanowi bibliografia retrospektywna województwa bydgoskiego za lata 1945-1975, rejestrująca wydawnictwa zwarte, czasopisma, mapy, plany, nuty (1 tom).

Bibliografia retrospektywna oraz regionalna za lata 1987-2007 dostępne są w wersji drukowanej (11 tomów), a za okres od 1993 r. do chwili obecnej – w postaci elektronicznej na stronie WWW Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy (w zakładce Bazy Bibliograficzne TUTAJ ).

Bezpłatne egzemplarze bibliografii można odbierać w Pracowni Regionalnej.„Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski” – półrocznik

W 2018 roku „Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski” obchodził jubileusz 25-lecia. Pierwszy numer pisma ukazał się w marcu 1993 roku, w którym to Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy obchodziła 90. rocznicę powstania. Zmiana tytułu nastąpiła w 1999 roku i była związana z nowym podziałem administracyjnym kraju.

Od początku swojego istnienia ukazywał się jako półrocznik i miał być platformą do wymiany doświadczeń między bibliotekami naszego regionu. Wśród różnorodnych artykułów publikowanych na łamach „Bibliotekarza Kujawsko-Pomorskiego” można znaleźć zarówno opracowania historyczne, omówienia zbiorów bibliotecznych, jak i analizy czytelnictwa czy prezentacje działalności kulturalno-oświatowej bibliotek regionu.

Autorami publikowanych tekstów są pracownicy WiMBP w Bydgoszczy, bibliotekarze bibliotek samorządowych z regionu bydgoskiego, a także pracownicy bydgoskich uczelni wyższych.

 

numer 2/2023 – podgląd

numer 1/2023 – podgląd

numer 2/2022 – podgląd

numer 1/2022 – podgląd

numer 2/2021 – podgląd

numer 1/2021 – podgląd; tabele statystyczne za rok 2020 – podgląd

numer 2/2020 – podgląd

numer 1/2020 – podgląd; tabele statystyczne za rok 2019 – podgląd

numer 2/2019 – podgląd

numer 1/2019 – podgląd; tabele statystyczne za rok 2018 – podgląd

numer 2/2018 – podgląd

numer 1/2018 – podgląd; tabele statystyczne za rok 2017 – podgląd

numer 2/2017 – podgląd

numer 1/2017 – podgląd; tabele statystyczne za rok 2016 – podgląd

numer 2/2016 – podgląd

numer 1/2016 – podgląd; tabele statystyczne za rok 2015 – podgląd

numer 2/2015 – podgląd

numer 1/2015 – podgląd; tabele statystyczne za rok 2014 – podgląd

numer 2/2014 – podgląd

numer 1/2014 – podgląd; tabele statystyczne za rok 2013 – podgląd

numer 2/2013 – podgląd

numer 1/2013 – podgląd; tabele statystyczne za rok 2012 – podgląd


Dokumenty życia społecznego w zbiorze Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy – charakterystyka i ochrona zasobu – podgląd

Księga pamiątkowa „Na dziesięciolecie Biblioteki Miejskiej” – zabytek bibliofilski międzywojennej Bydgoszczy – podgląd

Biblioteka Miejska w Bydgoszczy w służbie Rzeczpospolitej w latach 1920-1939 – podgląd

Skarby Książnicy Bydgoskiej. Zabytkowe zbiory Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. W. Bełzy w Bydgoszczy – podgląd

Epidemie na przestrzeni dziejów – podgląd

Zabawy karnawałowe w okresie międzywojennym – podgląd


Skip to content