Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

+48 52 33 99 200Biuletyn Informacji Publicznej Unia Europejska

Bazy bibliograficzne

Bibliografia regionalna opracowywana jest w Dziale Informacji i Bibliografii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy od 1987 roku. Początkowo swym zasięgiem obejmowała województwo bydgoskie w granicach z lat 1975-1998. Po reformie administracyjnej w 1999 r. jej zasięg terytorialny uległ zmianie. Bieżąca bibliografia regionalna opracowywana w WiMBP uwzględnia materiały dotyczące powiatów: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, świeckiego, tucholskiego, żnińskiego. Druga część województwa (powiaty: aleksandrowski, brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, lipnowski, radziejowski, rypiński, toruński, wąbrzeski, włocławski) jest przedmiotem bibliografii opracowywanej w Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.

Bibliografia ma charakter przedmiotowo-podmiotowy. Jej zakres tematyczny jest wszechstronny, uwzględnia materiały ze wszystkich dziedzin wiedzy. Rejestruje dokumenty samoistne i niesamoistne wydawniczo (książki, fragmenty książek, czasopisma, artykuły z prasy ogólnopolskiej i regionalnej).

Opisy bibliograficzne za lata 1987-2007 dostępne są w wersji drukowanej (11 tomów),  a za okres od 1993 r. do chwili obecnej – w postaci elektronicznej na stronie WWW Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy. Bibliografia dotycząca lat 1993- 2013 opracowana jest w programie MAK, a od 2014 r. w programie PROLIB.

Niezależną od bibliografii bieżącej bazę stanowi bibliografia retrospektywna województwa bydgoskiego za lata 1945-1975, dostępna w wersji drukowanej i elektronicznej. Rejestruje wydawnictwa zwarte, czasopisma, mapy, plany, nuty.

W bydgoskiej Bibliotece opracowana jest również baza dotycząca dawnego województwa toruńskiego i włocławskiego za lata 2010-2014 (w wyborze).

Bibliografia jest częścią ogólnopolskiego systemu bibliografii regionalnych, które pełnią funkcję uzupełniającą w odniesieniu do narodowych wykazów publikacji.

Bazy bibliografii regionalnej (region bydgoski)

BIBLIOGRAFIA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO

Bibliografia bieżąca, przedmiotowo-podmiotowa, zawierająca opisy książek, czasopism, artykułów dotyczących województwa kujawsko-pomorskiego (powiaty: bydgoski, inowrocławski, mogileński, nakielski, sępoleński, świecki, tucholski, żniński) w granicach od roku 1999

Bibliografia Województwa Kujawsko-Pomorskiego 1999-2013

Bibliografia Województwa Kujawsko-Pomorskiego od 2014

Bibliografia bieżąca, przedmiotowo-podmiotowa, zawierająca opisy książek, artykułów dotyczących województwa kujawsko-pomorskiego (powiaty: aleksandrowski, brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, lipnowski, radziejowski, rypiński, toruński, wąbrzeski, włocławski) w granicach od roku 1999
Bibliografia Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2010-2014 (w wyborze)


BIBLIOGRAFIA WOJEWÓDZTWA BYDGOSKIEGO

Bibliografia bieżąca, przedmiotowo-podmiotowa, zawierająca opisy książek, czasopism, artykułów dotyczących województwa bydgoskiego w granicach z lat 1975-1998
Bibliografia Województwa Bydgoskiego 1993-1998

Bibliografia retrospektywna, przedmiotowo-podmiotowa, zawierająca opisy książek, czasopism, map i nut dotyczących województwa bydgoskiego w granicach do 1975 roku.
Bibliografia Województwa Bydgoskiego 1945-1975


KRONIKA BYDGOSKA

Bibliografia zawartości Kroniki Bydgoskiej za lata 1962-2021 (T. I-XL)
Bibliografia zawartości Kroniki Bydgoskiej 1962-2021

„Kronika Bydgoska”, ukazujące się w Bydgoszczy regionalne czasopismo popularnonaukowe, nawiązujące do tradycji przedwojennego „Przeglądu Bydgoskiego”, w znaczący sposób zaznaczyło swoją obecność  w życiu społecznym miasta nad Brdą.

Szeroki wachlarz poruszanych w artykułach tematów: od historii Kujaw i Pomorza, przez utrwalanie w pamięci  współczesnych i przyszłych pokoleń głośnych wydarzeń kulturalnych, sportowych, po  bogate informacje biograficzne, reportaże i recenzje ukazujących się bydgostianów,  spowodował, że „Kronika” stała się zapisem zarówno codzienności regionu, jak i zachodzących w nim zmian.

Periodyk zawdzięcza wysoki poziom artykułów doborowemu gronu ponad 400 autorów piszących dla rocznika i redaktorom naczelnym, wywodzącym się z grona ludzi związanych z Towarzystwem Miłośników Miasta Bydgoszczy.

18 lutego 2016r., na spotkaniu promującym wydanie 36. tomu „Kroniki Bydgoskiej”, pojawił się pomysł opracowania bibliografii zawartości wszystkich roczników czasopisma.

Idea powstania takiej bibliografii nie jest nowa. Pierwszą bibliografię, obejmującą tomy od 1. do 10., opracowaną przez Marię Czarnecką- Dąbek, opublikowano  w 11. tomie „Kroniki”. Następna, autorstwa Daniela Bernarda Rudnickiego, uwzględniająca tomy od 11. do 20. została umieszczona w tomie 23. Kolejna, tego samego autora, rejestrowała zawartość tomów 21. – 30. i ukazała się w tomie 31.

Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnej pozwolił na stworzenie bibliografii zawartości „Kroniki Bydgoskiej” niejako na nowo i objęcie nią wszystkich wydań czasopisma łącznie z najnowszymi. Zadanie to powierzono Działowi Informacji i Bibliografii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej  im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy.

Bibliografia opracowana została w programie PROLIB i umieszczona na stronie www.biblioteka.bydgoszcz.pl w zakładce Bazy bibliograficzne. Elektroniczna forma publikacji i zamieszczenie jej w Internecie umożliwia natychmiastowy dostęp do informacji o zawartości periodyku oraz pozwala na szybkie znalezienie prac danego autora  czy też artykułów na interesujący czytelnika temat.

Wyszukiwanie jest możliwe według następujących kryteriów: tytuł, autor, przedmiot, cytata wydawnicza, klasyfikacja, rok, słowo z opisu, nazwa ciała zbiorowego, nazwa imprezy.

W chwili obecnej bibliografia zawiera 1171 opisów, w miarę pojawiania się kolejnych tomów „Kroniki Bydgoskiej” ich liczba będzie się powiększać. Mamy nadzieję, że bibliografia zawartości „Kroniki Bydgoskiej” okaże się cennym źródłem informacji o Bydgoszczy i regionie oraz spotka się z zainteresowaniem czytelników.

Mirosława Kiełkowska

 

Inne bibliografie regionalne woj. kujawsko-pomorskiego

Toruń (Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska)

Bibliografia regionalna województwa kujawsko-pomorskiego (subregion toruńsko-włocławski)

http://ksiaznica.torun.pl/dla-czytelnikow/bibliografia-regionalna/


Brodnica (Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ignacego Łyskowskiego)


Mogilno (Miejska Biblioteka Publiczna)

Bibliografia klasztoru pobenedyktyńskiego

http://www.mbp.mogilno.pl/?c=241

Bibliografia – ks. Piotr Wawrzyniak

http://www.mbp.mogilno.pl/?c=416

Bibliografia publikacji dotyczących powstania wielkopolskiego

http://www.mbp.mogilno.pl/?c=418


Nakło nad Notecią (Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna)


Tuchola (Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Janty-Połczyńskiego)


Wąbrzeźno (Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Witalisa Szlachcikowskiego)


Włocławek (Miejska Biblioteka Publiczna im. Zdzisława Arentowicza)


Żnin (Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna)

Bibliografia Powiatu Żnińskiego

http://www.bibliotekaznin.pl/bpz

 

POLSKIE BIBLIOGRAFIE REGIONALNE


BAZY BIBLIOGRAFICZNE BIBLIOTEKI NARODOWEJ

 

Kontakt

Oddział Bibliografii Regionalnej WiMBP Bydgoszcz

Mirosława Kiełkowska
tel.: 52 33-99-237
Miroslawa.Kielkowska@wimbp.bydgoszcz.pl

Skip to content