Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

+48 52 33 99 200Biuletyn Informacji Publicznej Unia Europejska

Ameryka@Twojej bibliotece

Centrum Kultury i Informacji

herbUM

Centrum  kultury  i informacji ameryka@twojej bibliotece® zostało utworzone w 2012 roku na mocy porozumienia pomiędzy Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy a Ambasadą Stanów Zjednoczonych Ameryki w Warszawie. Współpraca zakłada pogłębienie wiedzy wśród mieszkańców RP o społeczeństwie oraz wartościach Stanów Zjednoczonych Ameryki poprzez organizowanie programów edukacyjnych i kulturalnych oraz udostępnienie zbioru materiałów o tematyce dotyczącej USA.

Oferujemy dostęp do anglojęzycznych książek przeznaczonych dla różnych grup wiekowych m.in. encyklopedii, monografii, materiałów dydaktycznych z zakresu historii, geografii i kultury Stanów Zjednoczonych oraz beletrystyki.

Ponadto umożliwiamy dostęp do komercyjnych baz danych online – eLibraryUSA, w tym:

  • Academic OneFilezawiera pełne teksty artykułów z ponad 8000 czasopism naukowych.
  • American History In Videozbiór ponad 600 filmów dokumentujących historię Stanów Zjednoczonych.
  • Digital Literacy baza dotycząca zagadnień związanych z internetem takich jak media społecznościowe, cyberprzestępczość, prywatność itp.
  • Flipstercyfrowa wersja 17 popularnych magazynów z zakresu kultury i stosunków międzynarodowych Stanów Zjednoczonych.
  • JSTORzbiór ponad 850 czasopism akademickich zawierających pełne teksty artykułów między innymi z takich dziedzin jak nauki społeczne, ekonomia, historia.
  • Opposing Viewpoints in Contextzbiór ponad artykułów z ponad 1 700 czasopism prezentujących różne punkty widzenia na kontrowersyjne tematy.
  • ProQuest Dissertations & Theses Databasezbiór ponad 1,5 mln prac dyplomowych z ponad 700 uniwersytetów.
  • PressReaderdostęp do popularnych gazet i magazynów z całego świata.
  • Research In Contextinterdyscyplinarna baza danych dla wszystkich interesujących się tematyką naukową, zawierająca artykuły z 1 200 czasopism naukowych

Bazy dostępne są wyłącznie na stanowiskach komputerowych w Bibliotece Głównej.

 

Centrum Kultury i Informacji logo znajduje się w Wypożyczalni Głównej i jest czynne w godzinach pracy biblioteki.

 

 

Kontakt:

Katarzyna Paczewska

tel. 52 33 99 251

mail. katarzyna.paczewska@wimbp.bydgoszcz.pl

Skip to content