ameryka@twojej bibliotece

Centrum Kultury i Informacji

herbUM

Centrum  kultury  i informacji ameryka@twojej bibliotece® zostało utworzone w 2012 roku na mocy porozumienia pomiędzy Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy a Ambasadą Stanów Zjednoczonych Ameryki w Warszawie. Współpraca zakłada pogłębienie wiedzy wśród mieszkańców RP o społeczeństwie oraz wartościach Stanów Zjednoczonych Ameryki poprzez organizowanie programów edukacyjnych i kulturalnych oraz udostępnienie zbioru materiałów o tematyce dotyczącej USA.

Oferujemy dostęp do anglojęzycznych książek przeznaczonych dla różnych grup wiekowych m.in. encyklopedii, monografii, materiałów dydaktycznych z zakresu historii, geografii i kultury Stanów Zjednoczonych oraz beletrystyki.

Ponadto umożliwiamy dostęp do komercyjnych baz danych online – eLibraryUSA, w tym:

  • Academic OneFile – zawiera pełne teksty artykułów z ponad 8000 czasopism naukowych.

  • American History In Video – zbiór ponad 600 filmów dokumentujących historię Stanów Zjednoczonych.

  • Digital Literacy – baza dotycząca zagadnień związanych z internetem takich jak media społecznościowe, cyberprzestępczość, prywatność itp.

  • Flipster – cyfrowa wersja 17 popularnych magazynów z zakresu kultury i stosunków międzynarodowych Stanów Zjednoczonych.

  • JSTOR – zbiór ponad 850 czasopism akademickich zawierających pełne teksty artykułów między innymi z takich dziedzin jak nauki społeczne, ekonomia, historia.

  • Opposing Viewpoints in Context – zbiór ponad artykułów z ponad 1 700 czasopism prezentujących różne punkty widzenia na kontrowersyjne tematy.

  • ProQuest Dissertations & Theses Database – zbiór ponad 1,5 mln prac dyplomowych z ponad 700 uniwersytetów.

  • PressReader – dostęp do popularnych gazet i magazynów z całego świata.

  • Research In Context – interdyscyplinarna baza danych dla wszystkich interesujących się tematyką naukową, zawierająca artykuły z 1 200 czasopism naukowych

Bazy dostępne są wyłącznie na stanowiskach komputerowych w Bibliotece Głównej.

 

Centrum Kultury i Informacji logo znajduje się w Wypożyczalni Fabula i jest czynne w godzinach pracy biblioteki.

 

 

Kontakt:

Dagmara Reszkowska

tel. 52 33 99 202

mail. Dagmara.Reszkowska@wimbp.bydgoszcz.pl