Sprzedaż majątku ruchomego

Wykaz majątku ruchomego – TUTAJ