Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Droga do Nowoczesności – projekt zrealizowany z funduszy unijnych – remont dachu i adaptacja pomieszczeń magazynowych w zabytkowym budynku przy ul. Stary Rynek 22 w Bydgoszczy

PROJEKT ZREALIZOWANY Z FUNDUSZY UNIJNYCH

Droga do Nowoczesności – remont dachu i adaptacja pomieszczeń magazynowych w zabytkowym budynku przy ul. Stary Rynek 22 w Bydgoszczy.

 

Celem projektu był wzrost atrakcyjności zabytkowej budynku WiMBP im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy i poprawa efektywności jego wykorzystania na cele kulturalno-edukacyjne.
W ramach projektu, w odpowiedzi na zdiagnozowane potrzeby inwestycyjne i społeczne przebudowano pomieszczenia o powierzchni ok. 110 m2, znajdującego się na ostatniej kondygnacji budynku (stanowiącego zaplecze dla Sali wystawowej budynku przy ul. Stary Rynek 24) oraz wyremontowano istniejące toalety wraz z przystosowaniem ich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchu, a także wyremontowano dach budynku, wraz z dociepleniem.
W ramach inwestycji w obrębie istniejącego pomieszczenia magazynowego postawiona została ściana działowa, która podzieliła magazyn książek i zaplecze dla znajdującej się za ścianą (dostępnej z objętego remontem pomieszczenia) Sali wystawowej. Dzięki temu powstała tzw. poczekalnia z toaletą przystosowaną dla osób z niepełnosprawnościami. Jednocześnie w miejscu tym pojawiła się możliwość organizowania małych wernisaży, wystaw itp.

Zakres rzeczowy projektu:

W zakres rzeczowy inwestycji w ramach projektu wykonano następujące prace remontowe i budowlane:
– zerwanie starej papy z dachu i pokrycie dachu nową papą, termozgrzewalną
– wymiana odeskowania poszycia dachu
– wymiana dachówki (karpiówki)
– montaż kołnierzy uszczelniających dla okien połaciowych
– wykonanie izolacji cieplnych i akustycznych dachu płytami z wełny mineralnej gr. 20cm układanymi w połaci dachu krokwiowego z użyciem folii paroizolacyjnej
– zerwanie płyt gipsowo-kartonowych z sufitu i położenie nowych
– zerwanie płyt gipsowo-kartonowych na ścianach (w 30%) i położenie nowych
– zeskrobanie i odkucie starych gładzi w 40% powierzchni ścian
– odgrzybianie ścian i sufitów
– gruntowanie podłoży
– położenie gładzi na ścianach i dwukrotne malowanie ścian farbami ścieralnymi
– wymiana oświetlenia na lampy LED (obecnie 13 szt. oprawy świetlówki 2×38 W)
– remont toalety dla osób z niepełnosprawnościami – wymiana płytek, wymiana płyt kartonowogipsowych 50%, likwidacja pisuaru, wyburzenie ścianki działowej, przystosowanie toalety do osób niepełnosprawnych, wymiana drzwi, wymiana białego montażu kompakt, umywalka 60 cm, bateria z elektrycznym podgrzewaczem, lustro
– malowanie stolarki drzwiowej 3 skrzydeł drzwiowych z ościeżnicami (2 x 100, 2 x 90, 3 * 70)
– malowanie grzejników żeliwnych 4 szt. (łącznie 51 żeber)
– czyszczenie istniejącej posadzki typu TARKET i nałożenie polimeru.
– postawienie ścianki działowej dł. 2,90 m/ wys. 2,50 m na konstrukcji stalowej z płyt GK –wypełnienie wełna mineralna.
– drzwi 90,
– wymiana drzwi wejściowych do pomieszczenia na przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami – o szerokości 100 cm.
Ponadto w zakres projektu istnieją koszty niezbędne dla jego prawidłowej realizacji: wykonanie dokumentacji przygotowawczej dla projektu (Studium wykonalności) oraz koszty nadzoru inwestorskiego.

Termin realizacji:

16.03.2018-31.08.2020

 

Finansowanie:

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku dla Działania 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, PODDZIAŁANIA 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT
Koszt całkowity projektu: 150.066,19 zł
Dofinansowanie EFRR: 99.989,10 zł
Wkład własny: 50.077,09 zł

Skip to content