Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Dzieci Świata

Data/Czas
09/07/2021 - 29/07/2021 -Całodniowe

Mapa niedostępna

Dzieci świata – wystawa plenerowa

W dniach 9-29 lipca 2021 r.  w Bydgoszczy, dzieci będą mogły zaprzyjaźnić się ze swoimi rówieśnikami z różnych stron świata, oglądając plenerową wystawę fotografii naszej cenionej podróżniczki, Elżbiety Dzikowskiej, przemierzającej od wielu lat kontynenty, znanej wszystkim widzom, m.in., z legendarnego programu Pieprz i Wanilia realizowanego dla TVP wraz z Tonym Halikiem.

Dzieci Świata to kolejna wystawa po Uśmiechu Świata przepełniona różnorodnością kulturową i empatią, prezentująca z niezwykłą wnikliwością  dolę i niedolę najmłodszych mieszkańców naszego globu (przede wszystkim tych z Azji, Afryki czy Ameryki Łacińskiej). Jak pisze autorka w albumie Dzieci w fotografii Elżbiety Dzikowskiej, „Tam się dzieci rodzi najwięcej, tam ich los jest najtrudniejszy, ale tak samo jak w Polsce kochają swe dzieci tamtejsi rodzice, tak samo pragną by ich przyszłość była lepsza. Chciałabym, aby (…) polskie dzieci zaprzyjaźniły się z przedstawionymi na moich fotografiach rówieśnikami”.

Dzieci w fotografiach Elżbiety Dzikowskiej najczęściej żyją w biedzie, bez możliwości nauki. Od najmłodszych lat pracują, aby wspomóc rodziców, opiekują się młodszym rodzeństwem, niejednokrotnie głodują. Pomimo wielu trosk i przeciwieństw losu starają się znaleźć czas na zabawę i dzielą się z nami tym, co mają najcenniejsze, uśmiechem, który jest najkrótszą drogą do serca.

 

Prezentacja wystawy: Plac przy Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego, ul. Andrzeja Szwalbego 6, Bydgoszcz, 9-29 lipca 2021 r.
Inauguracja wystawy: 9 lipca 2021, godz.17.00

Wystawie towarzyszy konkurs plastyczny: Mój przyjaciel z dalekiego świata, dla dzieci w wieku od lat 6 do lat 12. 

KONKURS

Masz przyjaciela w dalekim świecie? A może chciałbyś mieć?

Namaluj historię waszej przyjaźni!

Ideą Konkursu jest przede wszystkim rozwijanie wyobraźni i wrażliwości twórczej, intelektualnej i estetycznej dzieci, jak również ich uwrażliwienia na sprawy różnorodności kulturowej, przyjaźni, tolerancji i pokoju. Ponadto, Konkurs promuje czynny udział w wystawach fotograficznych, plastycznych i czytelnictwie wśród dzieci, przekładając się na rozwój zainteresowań  plastycznych dzieci z popularyzacją i pogłębianiem różnych technik rysunkowych, malarskich i graficznych.

  1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 09 lipca 2021 i trwa do dnia 29 lipca 2021
  2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 13 sierpnia 2021, o godz. 12.00.
  3. Każdy Uczestnik może przesłać maksymalnie 3 prace. Nagrodzona może zostać najwyżej jedna praca danego Uczestnika.
  4. Organizator wśród prac nadesłanych do 29 lipca 2021, uhonoruje 10 zwycięzców konkursu, albumem Elżbiety Dzikowskiej “Dzieci w fotografii Elżbiety Dzikowskiej”, wyd. Bernardinum, z autografem autorki. Nagrodzeni otrzymają również pamiątkowe dyplomy.
  5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 13 sierpnia 2021, o godz. 12.00, na stronie internetowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy, biblioteka.bydgoszcz.pl
  6. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą mailową, a nagrody zostaną wysłane pocztą lub odebrane osobiście w siedzibie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy.

Prace można dostarczyć osobiście do sekretariatu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy, ul. Długa 39, w dni powszednie w godzinach 10.00-15.00 lub przesłać na adres: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda
Bełzy, ul. Długa 39, 85-105 Bydgoszcz. Z dopiskiem: konkurs „Mój przyjaciel z dalekiego świata”

Szczegółowy regulamin – zobacz

Załącznik nr 1 – pobierz 

Załącznik nr 2 – pobierz 


Wystawa została objęta honorowym patronatem UNICEF Polska, Pana Piotra Całbeckiego – Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pana Rafała Bruskiego – Prezydenta Miasta Bydgoszczy. Partnerami organizacji wystawy są: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Urząd Miasta Bydgoszczy, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy, Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego, Krajowa Spółka Cukrowa.

Skip to content