Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Spotkanie z Rafałem Skąpskim

Data/Czas
04/11/2021 -18:00 - 20:00

Lokalizacja
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy

Wczytuję mapę...

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy zaprasza na spotkanie z Rafałem Skąpskim, które poświęcone będzie drugiemu tomowi wspomnień Zofii z Odrowąż-Pieniążków Skąpskiej pt. „Dziwne jest serce kobiece. Wspomnienia z Pomorza i Hebdowa” w opracowaniu Rafała Skąpskiego.

Rafał Skąpski to wieloletni wydawca, przez 10 lat kierował Państwowym Instytutem Wydawniczym, był wiceprezesem Polskiego Radia (1998-2001) i wiceministrem kultury (2001-2004). Od roku 2005 jest prezesem Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek. Jest także prezesem spółki Targi Książki organizującej Warszawskie i Śląskie Targi Książki. Od ponad 10 lat uprawia publicystykę na tematy kultury, w tym książek, historii, genealogi i bieżącej polityki. Jest stałym felietonistą pisma „Stolica”, jego publikacje ukazywały się m.in. w „Twórczości”, „Zdaniu”, „Sądeczaninie”, „Krakowie”, „Dzienniku Trybuna”, „Przeglądzie”.

Autorka dwóch tomów wspomnień „Dziwne jest serce kobiece” ZOFIA z ODROWĄŻ PIENIĄŻKÓW-SKĄPSKA zapisywała wydarzenia ze swego życia przez 60 lat. Urodziła się w Kaliszu w 1881 roku, zmarła w Krakowie w 1961. Jako maleńkie dziecko mieszkała z rodzicami w ich majątku Goszczynno koło Łęczycy. Dzieciństwo i młodość spędziła w Krakowie, po wczesnym (1900) zamążpójściu przeniosła się z mężem w okolice Tarnowa następnie na 17 lat na Sądecczyznę gdzie małżonkowie Skąpscy byli dzierżawcami majątków Łososina Dolna i Brzezna. W roku 1920 przenieśli się na Pomorze obejmując majątek Przeszkoda (pow. Golubsko-Dobrzyński), a po roku przenosząc się do Wielkiego Łęcka (Działdowskie) skąd wyrzucili ich niemieccy najeźdźcy. Po chwilowym aresztowaniu, zostali zwolnieni bez prawa powrotu do Łęcka. Okres okupacji spędzili w podkrakowskim majątku Hebdów administrowanym przez najstarszego syna. Zofia Skąpska zarówno na Sądecczyźnie jak i na Pomorzu publikowała w prasie reportaże, opowiadania, felietony, uprawiała publicystykę poradniczą. Była aktywna społecznie, od 1937 roku pełniła funkcję prezeski Towarzystwa Ziemianek Pomorskich. Po 1945 roku podjęła wraz z mężem kierowania zakładem ogrodniczym w Ząbkowicach Śląskich. Od roku 1950 mieszkała w Krakowie.

Tom pierwszy kończy się na roku 1920, tom drugi obejmuje lata 1920-1944.
Rękopis Wspomnień to 21 stukartkowych zeszytów, które odczytał i przeniósł na zapis komputerowy wnuk Autorki – Rafał Skąpski.


Wspomnienia Zofii Skąpskiej uzyskały rekomendacje trzech wybitnych pisarzy Józefa Hena, Wiesława Myśliwskiego i Eustachego Rylskiego.

Wstęp wolny.

Skip to content