Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Święta z darmową kartą biblioteczną

Data/Czas
19/12/2016 - 23/12/2016 -Całodniowe

Lokalizacja
Biblioteka Główna

Wczytuję mapę...

Dołącz do grona czytelników, odbierz darmową kartę biblioteczną, a wraz z nią dostęp do tradycyjnego księgozbioru, zbiorów multimedialnych, platformy IBUK Libra oraz Legimi.

Karta biblioteczna upoważnia do kulturalnych zniżek w teatrze, filharmonii, sklepach i kawiarniach w ramach programu Prokultura.

Po kartę zgłoś się do Biblioteki Głównej (Stary Rynek 24) lub do jednej z bibliotek osiedlowych: na Błoniu (ul. Broniewskiego 1), na Okolu (ul. Grunwaldzka 33), w Fordonie (ul. Brzęczkowskiego 2). W pozostałych filiach karty biblioteczne wydawane są w ciągu 7 dni.


Regulamin akcji promocyjnej „Święta z darmową kartą biblioteczną”

 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą „Święta z darmową kartą biblioteczną” jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. W. Bełzy z siedzibą w Bydgoszczy ul. Długa 39.
 2. Akcja promocyjna prowadzona jest w Bibliotece Głównej i we wszystkich filiach na terenie miasta Bydgoszczy od dnia 19 grudnia 2016 do 23 grudnia 2016.
 3. Uczestnikom promocji w czasie jej trwania przysługuje prawo do otrzymania bezpłatnie karty bibliotecznej WiMBP.
 4. Uczestnikiem promocji może być każda osoba, która w dniach 19 – 23 grudnia 2016 zgłosi się w dowolnej placówce sieci bibliotek WiMBP w celu założenia karty bibliotecznej.
 5. Prolongata terminu ważności karty bibliotecznej i wyrobienie duplikatu karty nie są objęte niniejszą akcją promocyjną. Z promocji mogą korzystać wyłącznie osoby nie figurujące w bazie „Ewidencja Czytelników”.
 6. Warunkiem skorzystania z akcji promocyjnej jest podpisanie zobowiązania do przestrzegania Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług bibliotecznych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy oraz zapoznanie się z jego treścią.
 7. Karta biblioteczna wydawana jest w momencie zapisu wyłącznie w:
 • Bibliotece Głównej
 • Filii nr 16 Błonie ul. Broniewskiego 1
 • Filii nr 15 Fordon – Przylesie ul. Brzęczkowskiego 2
 • Filii nr 3 Okole ul. Grunwaldzka 33

W pozostałych agendach karty biblioteczne wydawane są w ciągu 7 dni.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem odpowiednie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług bibliotecznych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy oraz stosowne przepisy prawa.

 

 

Skip to content