O!PLA na wynos

07/04/2020 - 10/04/2020
00:00
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy
za darmo

Szanowni Państwo!
Ponieważ koronawirus pokrzyżował nam plany festiwalowe tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Animacji, O!PlA przenosi się do internetu. Proponujemy widzom inną formę udziału (w domach).
https://polskaanimacja.wordpress.com/…/29/domowa-opla-on-l…/
Wystarczy napisać stosowny mail na adres: panimacja@gmail.com z dokładnym określeniem, które programy chcemy zobaczyć (i zagłosować!).
Serdecznie zapraszamy!

Dostępne są wszystkie programy Konkursu Głównego i Teraz Dzieci Mają Głos!, z wyjątkiem Kategorii Studenckiej Konkursu Głównego.