Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Publikacja Pokonkursowa

Konkurs został zorganizowany przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. dr. W. Bełzy w  Bydgoszczy pod honorowym patronatem starosty żnińskiego. Partnerem była szkoła podstawowa im. Wandy Dobaczewskiej w Gąsawie.

Konkurs miał na celu upamiętnienie twórczości Wandy Dobaczewskiej, polskiej pisarki, poetki, publicystki, autorki sztuk dla teatrów kukiełkowych oraz animatorki kultury. W roku 2020 minęła setna rocznica debiutu literackiego Wandy Dobaczewskiej (z domu Niedziałkowskiej), która swoją drogę literacką rozpoczęła wydaniem tomiku poetyckiego „Na chwałę słońca” w Wielkopolskiej Księgarni Nakładowej w Poznaniu (1920).

Efektem I Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Wandy Dobaczewskiej jest publikacja zawierająca nagrodzone i wyróżnione prace.

Publikacja – zobacz 

Galeria zdjęć – zobacz 

 

Skip to content