Likwidacja Filii nr 1

Informujemy, że z dniem 14 września 2020 roku zamknięta zostaje Filia nr 1 dla dorosłych WiMBP w Bydgoszczy, przy ul. Nowy Rynek 1. Placówka ulega likwidacji zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/351/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dn. 31.08.2020 r.

Wypożyczone książki można zwracać we wszystkich placówkach sieci miejskiej WiMBP w Bydgoszczy oraz w Wypożyczalni Fabula i Wypożyczalni Głównej przy Starym Rynku 24. 

Lista filii WiMBP w Bydgoszczy wraz z adresami: zobacz